PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


WYDAWNICTWA ZWARTE

Wyszukaj w książkach

POL-EMIS 2012 Urządzenia, instalacje i sieci na paliwa gazowe i olejowe [K. Siwecki]. PZITS, Wrocław 2016. ISBN 978-83-61775-08-9. Materiały szkoleniowe do nabycia w sekretariacie Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS (cena brutto 25 zł) - zamówienia: e-mail: pzits.wroclaw@gmail.com.
POL-EMIS 2012 Ochrona powietrza atmosferycznego – wybrane zagadnienia [red. A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z 11. konferencji „POL-EMIS 2012”, Sienna – Czarna Góra (k. Stronia Śląskiego) 13–16 czerwca 2012 r. ISBN 978-83-61775-04-1, wyd. PZITS nr 898.
Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry – 2010 [red. B. Mońka]. Materiały z XIII konferencji „ODRA 2010”, Kudowa-Zdrój 23–26 maja 2010 r. ISBN 978-83-61775-00-3, wyd. PZITS nr 894.
Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego [red. A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z X konferencji „POL-EMIS 2010”, Polanica-Zdrój 16–19 czerwca 2010 r. ISBN 978-83-921167-9-0, wyd. PZITS nr 893.
ODRA 2008 Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2008 [red. B. Mońka]. Materiały z XII konferencji "ODRA 2008", Szklarska Poręba 11-14 maja 2008 r. ISBN 978-83-921167-7-6, wyd. PZITS nr 882.
Ekotoksykologia w ochronie środowiska [red. B. Kołwzan i K. Grabas]. Materiały z II konferencji naukowej "Ekotoksykologia w ochronie środowiska", Szklarska Poręba 25-27 września 2008 r. ISBN 978-83-921167-8-3, wyd. PZITS nr 884.
Air Conditioning, Air Protection & District Heating [red. G.J. Besler]. Materiały z XI konferencji "Air conditioning, air protection and district heating", Szklarska Poręba 26-29 czerwca 2008 r. ISBN 83-921167-5-2, wyd. PZITS nr 879.
Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego [red. A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z IX konferencji "POL-EMIS 2008", Karpacz 18-21 czerwca 2008 r. ISBN 978-83-921167-6-9, wyd. PZITS nr 880.

Ochrona powietrza atmosferycznego - osiągnięcia w nauce, energetyce i przemyśle [red. A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z VIII konferencji "POL-EMIS 2006", Karpacz 21-24 czerwca 2006 r. ISBN 83-921167-3-9, wyd. PZITS nr 863.
Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2006 [red. B. Mońka]. Materiały z XI konferencji "ODRA 2006", Lądek-Zdrój 28-31 maja 2006 r. ISBN 83-921167-4-7, wyd. PZITS nr 867.
Air Conditioning, Air Protection & District Heating [red. G.J. Besler]. Materiały z XI konferencji "Air conditioning, air protection and district heating", Szklarska Poręba 23-25 czerwca 2005 r. ISBN 83-921167-0-4, wyd. PZITS nr 855.
Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami - podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju [red. R. Szpadt]. Materiały 5. Programu Ramowego "Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój". Wrocław 2005, ISBN 83-921167-2-0, wyd. PZITS nr 857.
Międzygminna gospodarka odpadami - zastosowanie oceny cyklu życia w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi [red. R. Szpadt]. Materiały z konferencji "Międzygminna gospodarka odpadami", Wrocław 10 czerwca 2005 r. ISBN 83-921167-1-2, wyd. PZITS nr 856.
Inżynieria Środowiska - nasze dziś i jutro w Unii Europejskiej. Materiały z IV konferencji "Inżynieria Środowiska - nasze dziś i jutro w Unii Europejskiej", Wrocław-Mikstat 18-19 czerwca 2004 r. ISBN 83-911619-9-4, wyd. PZITS nr 846.
Emisje, zagrożenie, ochrona powietrza [red. A. Musialik-Piotrowska, J.D. Rutkowski]. Materiały z VII konferencji "POL-EMIS 2004", Kudowa-Zdrój 16-19 czerwca 2004 r. ISBN 83-911619-7-8, wyd. PZITS nr 841.
Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry - 2004 [red. H. Szymańska]. Materiały z X konferencji "ODRA 2004", Jugowice 16-19 maja 2004 r. ISBN 83-911619-8-6, wyd. PZITS nr 840.
Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry - 2003 [red. H. Szymańska]. Materiały z IX konferencji "ODRA 2003", Duszniki-Zdrój 25-28 maja 2003 r. ISBN 83-911619-6-X, wyd. PZITS nr 825.
Gazociągi z tworzyw sztucznych [A. Pusz]. Monografie PZITS, Seria: Gazownictwo nr 2, Wrocław 2002. ISBN 83-911619-5-1, wyd. PZITS nr 802.
Air Conditioning, Air Protection and District Heating [red. G.J. Besler]. Materiały z X konferencji "Air conditioning, air protection and district heating", Szklarska Poręba 27-30 czerwca 2002 r. ISBN 83-911619-4-3, wyd. PZITS nr 804.
Emisje zagrażające środowisku [red. J.D. Rutkowski, A. Musialik-Piotrowska]. Materiały z VI konferencji "POL-EMIS 2002", Kudowa-Zdrój 12-15 czerwca 2002 r. ISBN 83-911619-3-5, wyd. PZITS nr 803.
Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry - 2002 [red. H. Szymańska]. Materiały z VIII konferencji "ODRA 2002", Szklarska Poręba 12-15 maja 2002 r. Wyd. PZITS nr 810.
Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry - 2001 [red. H. Szymańska]. Materiały z VII konferencji "ODRA 2001", Lądek-Zdrój 27-30 maja 2001 r. Wyd. PZITS nr 795.
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery [red. P. Kabsch]. Materiały z V konferencji "POL-EMIS 2000", Szklarska Poręba 15-18 czerwca 2000 r. ISBN 83-911619-2-7, wyd. PZITS nr 803.
Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry - 2000 [red. H. Szymańska]. Materiały z VI konferencji "ODRA 2000", Karpacz 14-17 maja 2000 r. Wyd. PZITS nr 791.
Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza [red. J.D. Rutkowski]. Materiały z III konferencji "POL-IMIS 1999", Szklarska Poręba 25-27 czerwca 1999. ISBN 83-904120-9-8, wyd. PZITS nr 764.
Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry - 1999 [red. J. Przewłocki]. Materiały z V konferencji "ODRA 1999", Piechowice 20-23 czerwca 1999 r. ISBN 83-911619-1-9, wyd. PZITS nr 777.
Inżynieria Środowiska - inżynieria środowiska u progu XXI wieku. Materiały z III konferencji "Inżynieria Środowiska - inżynieria środowiska u progu XXI wieku", Wrocław-Mysłów 18-20 czerwca 1999 r. ISBN 83-904120-8-X, wyd. PZITS nr 765.
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery [red. P. Kabsch]. Materiały z IV konferencji "POL-EMIS 1998", Szklarska Poręba 18-21 czerwca 1998 r. ISBN 83-904120-3-9, wyd. PZITS nr 755.
Air Conditioning & District Heating [red. G.J. Besler]. Materiały z IX konferencji "Air conditioning and district heating", Szklarska Poręba 4-7 czerwca 1998 r. ISBN 83-904120-4-7, wyd. PZITS nr 804.
Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry - 1998 [red. A. Nalberczyński]. Materiały z IV konferencji "ODRA 1998", Kudowa-Zdrój 17-20 maja 1998 r. ISBN 83-911619-0-0, wyd. PZITS nr 768.
Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza [red. J.D. Rutkowski]. Materiały z II konferencji "POL-IMIS 1997", Szklarska Poręba 19-22 czerwca 1997. ISBN 83-904120-6-3.
Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry - 1997 [red. A. Nalberczyński]. Materiały z III konferencji "ODRA 1997", Świeradów-Zdrój 12-14 maja 1997 r. ISBN 83-904120-7-1, wyd. PZITS nr 746.
Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu Odry - 1996 [red. A. Nalberczyński]. Materiały z II konferencji "ODRA 1996", Polanica-Zdrój 24-26 czerwca 1996 r. ISBN 83-904120-2-0.
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery [red. P. Kabsch]. Materiały z III konferencji "POL-EMIS 1996", Szklarska Poręba 30 maja-2 czerwca 1996 r. ISBN 83-904120-1-2, wyd. PZITS nr 719.
Działalność Oddziału Dolnośląskiego PZITS w latach 1945-1995 [B. Hebrowski]. PZITS Oddział Dolnośląski, Wrocław 1995, ISBN 83-904120-5-5, wyd. PZITS nr 703.
Air Conditioning & District Heating [red. G.J. Besler]. Materiały z VIII konferencji "Air conditioning and district heating", Szklarska Poręba 28-30 czerwca 1995 r. ISBN 83-904120-0-4, wyd. PZITS nr 701.
Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza [red. J.D. Rutkowski]. Materiały z I konferencji "POL-IMIS 1995", Szklarska Poręba 1-4 czerwca 1995 r.
Problemy oczyszczania ścieków w dorzeczu Odry - 1995 [red. A. Nalberczyński]. Materiały z I konferencji "ODRA 1995", Wrocław 1-2 czerwca 1995 r.
Inżynieria Środowiska - tylko konkretny przykład może pobudzić do innowacyjnego działania. Materiały z II konferencji "Inżynieria Środowiska - tylko konkretny przykład może pobudzić do innowacyjnego działania", Wrocław-Mysłów 3-5 czerwca 1994 r.
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery [red. P. Kabsch]. Materiały z II konferencji "POL-EMIS 1994", Szklarska Poręba 2-5 czerwca 1994 r. Wyd. PZITS nr 673.

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery [red. P. Kabsch]. Materiały z I konferencji "POL-EMIS 1992", Szklarska Poręba czerwiec 1992 r.
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz