PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Inżynieria Środowiska - tylko konkretny przykład może pobudzić do innowacyjnego działania 1994

SPIS TREŚCI

Apolinary L. Kowal: Ochrona i kształtowanie środowiska (ss. 5-11)
Władysław Tomczak: Energia a środowisko (ss. 13-18)
Johann Halupczok: Kryteria wyboru systemu rozdziału powietrza w pomieszczeniach (ss. 19-29)
Gerard J. Besler, Maciej Besler: Niezbędne działania dla ograniczenia zużycia energii w budynkach (ss. 31-37)
Stanisław Przydróżny: Ograniczenia zapotrzebowania na energię do klimatyzacji zespołów operacyjnych (ss. 39-46)
Johann Halupczok, maria Halupczok: Eksploatacja, utrzymanie i modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w klinice w Aachen (ss. 47-55)
Jerzy K. Mikołajczak: Strumień masy powietrza a moc cieplna chłodni wentylatorowej (ss. 57-61)
Jerzy K. Mikołajczak: Optimum strumienia masy powietrza biorącego udział w procesie chłodzenia wody (ss. 63-69)
Władysław Tomczak: Ściana Trombe'a i ściana Beziana (ss. 71-75)
Jolanta Maćkiewicz: Usuwanie z wody uciążliwych domieszek nieorganicznych (ss. 77-82)
Krzysztof Bartoszewski: Wdrażane w kraju technologie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów (ss. 83-96)
Jolanta Maćkiewicz: Koagulanty żelazowe w oczyszczaniu wód (ss. 97-99)

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz