PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Inżynieria Środowiska - inżynieria środowiska u progu XXI wieku 1999

SPIS TREŚCI

Krzysztof Bartoszewski: Oczyszczanie ścieków miejskich u progu XXI wieku (ss. 5-18)
Gerard J. Besler: Mikroklimat, jonizacja a energooszczędność (ss. 19-25)
Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, Katarzyna Majewska-Nowak: Procesy membranowe w ochronie środowiska (ss. 27-31)
Apolinary L. Kowal: Zdrowotne aspekty składu wody (ss. 33-38)
Jolanta Maćkiewicz: Problemy oczyszczania wody u progu nowego tysiąclecia (ss. 39-44)
Jolanta Maćkiewicz: Oczyszczanie wód infiltracyjnych na przykładzie Wrocławia (ss. 45-50)
Jerzy K. Mikołajczak: Energia słoneczna energią przyszłości (ss. 51-57)
Marta Sebastian, Ryszard Szpadt: Stan aktualny i kierunki rozwoju gospodarki odpadami (ss. 59-68)
Władysław Tomczak: Ekologia ziemi, ekologia człowieka (ss. 69-73)
Władysław Tomczak: Modelowanie wirtualne (ss. 75-82)

 

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz