PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Air Conditioning, Air Protection & District Heating 2005

SPIS TREŚCI

Gerard J. Besler: Problemy produkcji energii (ss. 23-25)
Bronisława Antoniewicz, Halina Koczyk: Ocena teoretycznych i rzeczywistych efektów termomodernizacji dla wybranego zespołu budynków (ss. 27-32)
Małgorzata Basińska, Halina Koczyk: Analiza rzeczywistej intensywności wentylacji naturalnej budynku metodą stopniodni dynamicznych (ss. 33-38)
Małgorzata Basińska, Halina Koczyk: Analiza wpływu parametrów termicznych oraz eksploatacyjnych na zużycie ciepła budynku w funkcji stopniodni dynamicznych (ss. 39-44)
Gerard J. Besler, Maciej Besler: Ocieplenie czy ochłodzenie na naszej planecie? (ss. 45-48)
Gerard J. Besler, Maciej Besler, Michał Fijewski: O potrzebie dywersyfikacji źródeł energii (ss. 49-54)
Maciej Besler, Dariusz Kwiecień: Kształtowanie mikroklimatu hal produkcyjnych z wykorzystaniem ciepła odpadowego (ss. 55-60)
Anna Bryszewska-Mazurek, Wojciech Mazurek, Jerzy Rutkowski: Wykorzystanie efektu EHD do intensyfikacji wymiany ciepła przy skraplaniu (ss. 61-66)
Anna Bryszewska-Mazurek, Wojciech Mazurek, Jerzy Rutkowski: Wykorzystanie efektu EHD do intensyfikacji wymiany ciepła w procesie parowania (ss. 67-72)
Magdalena Budzisz, Dariusz Kwiecień, Gerard J. Besler: Magazynowanie energii słonecznej na cele wentylacyjne budynków jednorodzinnych (ss. 73-78)
Andrzej Bugaj, Mohamed Mustafe: An ice storage concept in air conditioning system of an office building in Tripoli, Libya (ang.) (ss. 79-84)
Andrzej Bugaj, Mohamed Musbah: A heat pump concept in air conditioning system of an office building in Tripoli, Libya (ang.) (ss. 85-90)
Janusz Bujak: Współczynnik efektywności cieplno-energetycznej dla kotłowni parowej z kotłami płomienicowo-płomieniówkowymi, opalanej gazem ziemnym (ss. 91-96)
Witold J. Chmielnicki: Analiza układów regulacji instalacji ogrzewczych zasilanych z własnych źródeł ciepła (ss. 97-102)
Anna Chojnacka: Oddziaływanie strumienia wiodącego na kształtowanie się strumieni konwekcyjnych (ss. 103-108)
Fabian Cybichowski, Janusz Wojtkowiak: Badania doświadczalne i symulacja numeryczna przepływów w zaworze regulacyjnym (ss. 109-114)
Jan Danielewicz, Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa: Wyznaczanie parametrów kolektora słonecznego metodami dynamicznymi (ss. 115-120)
Andreas Donath: Investigation of transparent building components (ang.) (ss. 121-126)
Łukasz Drobiński: Analityczna metoda wyboru konfiguracji gruntowego rurowego wymiennika ciepła (ss. 127-132)
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki: Analiza ogrzewania przez promieniowanie obiektów o dużej kubaturze (ss. 133-138)
Mieczysław Dzierzgowski: Warunki pracy instalacji c.o. w sezonie ogrzewczym przy utrzymywaniu różnej temperatury powietrza w ogrzewanych mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych (ss. 139-144)
Sebastian Englart, Agnieszka Pleśniarska, Andrzej Kmieć, Janusz Jeżowiecki: Badania hydrodynamiki fluidyzacji fontannowej w komorze klimatyzacyjnej (ss. 145-150)
Ewa Figiel: Einfluss der Eigenschaften und Auslegung von Thermostatventilen auf die Regulgüte und Fremdwärmenutzung (niem.) (ss. 151-156)
Andrzej Girdwoyń, Leszek Targowski: Wentylacja szczelnych budynków wielokondygnacyjnych (ss. 157-162)
Andrzej Górka, Halina Koczyk: Wpływ typu regulacji ogrzewań płaszczyznowych na stopień wykorzystania zysków ciepła w pomieszczeniu (ss. 163-168)
Radosław Górzeński: Wpływ systemu wentylacji na przepływ powietrza w budynkach o niskim zużyciu energii (ss. 169-174)
Sławomir Grabarczyk: Prognozowanie zużycia energii cieplnej w szklarniach z ekranami termoizolacyjnymi (ss. 175-180)
Johann Halupczok, Detlef Makulla: Prüfung der Lüftungs-fassadengeräte für die Dezentrale Raumklimatisierung (niem.) (ss. 181-186)
Tobias Häusler: Daylight performance of electrochromic windows (ang.) (ss. 187-192)
Marian Hopkowicz: Analiza stanów sieci ciepłowniczej pod kątem predykcyjnego sterowania temperaturą wody zasilającej (ss. 193-198)
Agnieszka Isańska-Ćwiek: Modelling of air cooled slab system using computational fluid dynamics (CFD) (ang.) (ss. 199-204)
Agnieszka Isańska-Ćwiek, Anna Napiórkowska: Skuteczność oczyszczania powietrza na filtrach tłuszczowych (ss. 205-210)
Piotr Jadwiszczak, Jan Syposz: Komputerowy system zarządzania energią w budynku C-6 Politechniki Wrocławskiej (ss. 211-216)
Piotr Jadwiszczak, Jan Syposz: Zarządzanie infrastrukturą techniczną w budynkach biurowych (ss. 217-222)
Marek Jaskólski: Badania adsorpcyjnych urządzeń klimatyzacyjnych (ss. 223-228)
Janusz Jeżowiecki, Mateusz Słupiński: Analiza dużej liczby danych w zagadnieniu planowania produkcji ciepła (ss. 229-234)
Janusz Jeżowiecki, Mateusz Słupiński: Elementy problemu planowania produkcji ciepła w układach skojarzonych - propozycja podejścia do rozwiązania (ss. 235-240)
Marek Juszczak: Badania stanów niestacjonarnych kotła centralnego ogrzewania zasilanego drewnem dębowym (ss. 241-246)
Stanisław Kajl, Benoit Beauchamp: Test procedure based on a mass balance to evaluate steam trap losses operating under no load conditions (ang.) (ss. 247-252)
Paweł Kędzierski: Zyski ciepła od nieizolowanych przewodów pionowych w instalacjach ogrzewczych - badania i wpływ na wymiarowanie urządzeń (ss. 253-258)
Marcin Klimczak, Grzegorz Bartnicki, Bogdan Nowak: Komfort cieplny towarem rynkowym przy zaopatrzeniu w ciepło wielorodzinnych budynków mieszkalnych (ss. 259-264)
Marcin Klimczak: Wpływ strumienia wody cyrkulacyjnej na pracę węzła szeregowo-równoległego (ss. 265-270)
Anna Kowalczyk: Metodyka badań ogrzewań podłogowych (ss. 271-276)
Wojciech Kozak, Wolfgang Richter: Investigation of heat and mass transfer in ventilated rooms by a combination of thermal building simulation and CFD (ang.) (ss. 277-282)
Grzegorz Krzyżaniak, Radosław Górzeński: Nierównomierność rozbiorów a sprawność użytkowa procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej (ss. 283-288)
Piotr Kubski: Kompleksowa modernizacja lokalnego systemu grzewczego z  wprowadzeniem gospodarki skojarzonej oraz z wykorzystaniem energii odnawialnej (ss. 289-294)
Antoni Kukuczka: Uwagi dotyczące oceny zjawiska zatrucia tlenkiem węgla (ss. 295-298)
Antoni Kukuczka, Michał Fijewski: Wpływ zawartości tlenu w sypialni na zdrowie oraz rozwój umysłowy i fizyczny (ss. 299-306)
Antoni Kukuczka, Andrzej Polak: Wpływ zakończenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych na bezpieczeństwo użytkowników mieszkań (ss. 307-314)
Marek Kulesza, Bogusław Maludziński, Jacek Sacharczuk, Leszek Kulesza: Metoda symulacji temperatury w zasobniku systemu solarnego (ss. 315-320)
Marek Kulesza, Bogusław Maludziński, Jacek Sacharczuk, Leszek Kulesza: Weryfikacja metody symulacji temperatury wody w zasobniku systemu solarnego poprzez pomiary w instalacji rzeczywistej (ss. 321-326)
Dariusz Kwiecień: Opłacalność wykorzystania energii słonecznej do oziębiania powietrza klimatyzacyjnego (ss. 327-332)
Marta Laska, Derek B. Ingham, Jan Syposz: A computational fluid dynamics microclimate investigation of sports arenas (ang.) (ss. 333-338)
Agnieszka Lechowska, Bogusław Maludziński: Wpływ wartości parametrów fizycznych obiektu na wyniki obliczeń zmniejszania strat ciepła przy ogrzewaniu z przerwami (ss. 339-344)
Dorota Leciej-Pirczewska, Władysław Szaflik: Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych (ss. 345-350)
Jerzy Makowiecki: Uwarunkowania w prognozowaniu przepływów powietrza w tunelach drogowych (s. 351-356)
Agnieszka Małysa, Władysław Szaflik: Określenie warunków pracy instalacji ciepłej wody z cyrkulacją na podstawie parametrów pracujących instalacji (ss. 357-362)
Benon Minczyński: Korelacja źródła ciepła z jednorurową i dwururową instalacją centralnego ogrzewania (ss. 363-368)
Jacek Misiński: Wymiana ciepła i masy w bezprzeponowych wymiennikach powietrze-wodny roztwór chlorku litu (ss. 369-374)
Jacek Misiński, Sławomir Reder: Wentylacja naturalna z zastosowaniem nawiewników okiennych i ściennych (ss. 375-380)
Bogdan Mizieliński, Piotr Bartkiewicz, Marta Chludzińska: Ukierunkowanie przepływu powietrza w garażach wyposażonych w bezprzewodowy system wentylacji i oddymiania (ss. 381-386)
Bogdan Mizieliński, Jacek Hendiger, Piotr Ziętek: Oddymianie budynków w systemie "kondygnacyjnym" (ss. 387-392)
Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki: Wentylacja i oddymianie tuneli (ss. 393-398)
Tomasz M. Mróz: Analiza sprawności termodynamicznej jedostopniowej absorpcyjnej wytwornicy wody lodowej (ss. 399-404)
Jarosław Müller, Dorota Skrzyniowska, Kazimierz Wojtas: Standardy metod pomiaru i oceny warunków komfortu termicznego pomieszczeń termicznie umiarkowanych (ss. 405-410)
Marian B. Nantka, Piotr Lubina: Natural ventilation and airtightness (ang.) (ss. 411-416)
Marian B. Nantka, Grzegorz Oparczyk: Indoor environment in naturally ventilated buildings (ang.) (ss. 417-422)
Anna Napiórkowska, Radosław Napiórkowski: Ocena jakości instalacji sanitarnych (ss. 423-428)
Piotr Narowski, Jerzy Sowa: Świadectwo energetyczne budynku Komisji Europejskiej - "Berlaymont" (ss. 429-434)
Nabil Nassif, Stanisław Kajl, Robert Sabourin: Optimal operation of VAV air-conditioning system (ang.) (ss. 435-440)
Jerzy Nejranowski, Władysław Szaflik: Zastosowanie złożonego rozkładu Bernoulliego do modelowania zmienności poborów chwilowych c.w.u. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (ss. 441-446)
Dobrosława Niełacna, Halina Koczyk: Analiza numeryczna parametrów termicznych ogrzewania murawy boisk (ss. 447-452)
Olgierd Niemyjski: Model dynamiki strat ciepła kanałowych sieci ciepłowniczych (ss. 453-458)
Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki: Umowna liczba mieszkańców (ULM) w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (ss. 459-464)
Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel: Wpływ termomodernizacji budynków na koszty ogrzewania (ss. 465-470)
Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel: Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczych zasilanych z ciepłowni geotermalnych (ss. 471-476)
Izabela Pawłowska, Paweł Malinowski: Badania wykorzystania elementów automatycznej regulacji w eksploatacji kotłów rusztowych (ss. 477-482)
Izabela Pawłowska, Paweł Malinowski: Wpływ zakresu danych identyfikacyjnych na prognozowanie sprawności pracy kotła WLM 5 (ss. 483-488)
Aleksander Pełech: Uwagi o automatycznej regulacji urządzeń klimatyzacyjnych (ss. 489-494)
Aleksander Pełech, Magdalena Budzisz, Adrian Schwitalla: Opory przepływu powietrza i spalin w kominach dwuściennych firmy WADEX (ss. 495-500)
Aleksander Pełech, Marcin Sompoliński, Wojciech Cepiński, Adrian Schwitalla: Pomiary parametrów mikroklimatu w "suchym pomieszczeniu" (ss. 501-506)
Cezary A. Pieńkowski, Kazimierz Pieńkowski: Indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym a projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Energetyczne - Prawo Ochrony Środowiska (ss. 507-514)
Agnieszka Pleśniarska, Sebastian Englart, Andrzej Kmieć, Janusz Jeżowiecki: Badania wymiany ciepła i masy w urządzeniu klimatyzacyjnym z fontannowym złożem fluidalnym (ss. 515-520)
Zbigniew Plutecki: Modelowanie zjawisk ciepło-przepływowych w pomieszczeniu (ss. 521-526)
Iwona Polarczyk, Paweł Malinowski: Nowe trendy w ogrzewaniu i wentylacji obiektów halowych na przykładzie zakładu produkcji samochodów (ss. 527-531)
Mieczysław Porowski: Wpływ strategii sterowania na zużycie energii w układach klimatyzacyjnych sal operacyjnych szpitali (ss. 533-538)
Jan Porzuczek: Rola systemu sterowania w optymalizacji procesu fluidalnego spalania osadów ściekowych (ss. 539-544)
Edward Przydróżny, Franciszek Ruszel: Przygotowanie czynnika ziębniczego do zasilania układów klimatyzacyjnych w okresach zimowym i przejściowym (ss. 545-550)
Edward Przydróżny, Agnieszka Zając: Analiza obciążeń cieplnych pracowni komputerowych (ss. 551-556)
Monika Rdzak, Dariusz Kwiecień: Wykorzystanie energii odnawialnej do wentylacji budynków jednorodzinnych (ss. 557-562)
Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Andrzej Stępień: Jakość procesu spalania kompozycji biopaliw ciekłych w kotłach małej mocy (ss. 563-568)
Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Andrzej Stępień: Właściwości fizykochemiczne palnych komponentów biopaliw ciekłych w aspekcie ich spalania w źródłach ciepła małej mocy (ss. 569-574)
Marian Rosiński, Zenon Spik: Ocena możliwości regulacji grzejnika podłogowego w warunkach dynamicznej pracy (ss. 575-580)
Andrzej Różycki: System adiabatycznego zraszania suchych wież chłodniczych firmy Van Spall UK (ss. 581-586)
Marian Rubik: Trigeneracja w miejskich systemach ciepłowniczych (ss. 587-592)
Marian Rubik: Wpływ rozwiązania instalacji wody lodowej na eksploatację źródła zimna (ss. 593-598)
Renata Sikorska-Bączek, Dorota Skrzyniowska, Jacek Schnotale, Kazimierz Maczek: Innowacyjne "proekologiczne" metody ziębienia w klimatyzacji (ss. 599-604)
Marcin Sompoliński: Wpływ osoby siedzącej w fotelu, wyposażonym w nawiewnik źródłowy, na rozkład prędkości powietrza w obrębie siedziska (ss. 605-610)
Jerzy Sowa: Wymagany czas działania wentylacji przed okresem użytkowania pomieszczenia (ss. 611-616)
Rafał Spławski, Sławomir Reder: Badania strumieni powietrza nawiewanego w wybranych salach operacyjnych (ss. 617-622)
Andrzej Stempniak: Czynniki determinujące wykorzystanie akumulacyjności cieplnej zasobników c.w.u. (ss. 623-628)
Michał Strzeszewski: Straty ciepła od przewodów c.o. prowadzonych w posadzce (ss. 629-634)
Tomasz T. Suchecki: Usuwanie NOx na zeolitycznych sorbentach z popiołów lotnych (ss. 635-640)
Tomasz T. Suchecki: Zeolityczne sorbenty z popiołów lotnych do usuwania SO2 ze spalin (ss. 641-646)
Jan Syposz: Weryfikacja eksperymentalna obliczeniowo-pomiarowej metody określania kosztów ciepła zużywanego na potrzeby ciepłej wody użytkowej (ss. 647-652)
Jan Syposz, Bogdan Nowak, Grzegorz Bartnicki: Sprawność energetyczna instalacji cyrkulacji w układach c.w.u. (ss. 653-658)
Władysław Szaflik: Projektowanie jednostopniowych bezzasobnikowych węzłów ciepłej wody użytkowej z priorytetem jej przygotowywania (ss. 659-664)
Sylwia Szczęśniak: Organizacja wymiany powietrza w niskich pomieszczeniach handlowych (ss. 665-670)
Kamil Szkarłat: Optymalne sterowanie węzłami ciepłowniczymi. Poprawa klasycznych metod regulacji i porównanie ich ze sterowaniem rozmytym (ss. 671-676)
Ryszard Śnieżyk: Modernizacja ogrzewania szpitala metodą ESCO (ss. 677-682)
Ryszard Śnieżyk: Sposób wykorzystania liczników energii cieplnej do sterowania węzłów ciepłowniczych (ss. 683-688)
Roman Wichowski: Produkcja ciepła w Unii Europejskiej za pomocą kolektorów słonecznych (ss. 689-694)
Janusz Wojtkowiak, Czesław Oleśkowicz-Popiel: Straty ciśnienia w kolanach systemów wentylacji (porównanie wyników symulacji numerycznych i danych literaturowych) (ss. 695-700)
Bernard Zawada: Zmiany temperatury powietrza wewnętrznego przy pożyczkach mocy instalacji c.o. i c.w.u. (ss. 701-706)
Bernard Zawada, Piotr Wojciechowski: Profile dobowego zapotrzebowania ciepła dla wentylacji w budynkach biurowych (ss. 707-712)
Piotr Ziembicki, Paweł Malinowski, Iwona Polarczyk: Zastosowanie sieci neuronowych do analizy pracy czynnego systemu ciepłowniczego (ss. 713-718)
Kazimierz Żarski: Efektywność techniczna i ekonomiczna wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w turbinie gazowej (ss. 719-724)
Mirosław Żukowski: A method to estimate of the radiation view factor (ang.) (ss. 725-730)
Mirosław Żukowski: Underfloor air distribution system for single-family houses (ang.) (ss. 731-736)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz