PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Inżynieria Środowiska - nasze dziś i jutro w Unii Europejskiej 2004

SPIS TREŚCI

Małgorzata Kabsch-Korbutowicz: Praktyczne możliwości wykorzystania procesów membranowych (ss. 5-12)
Apolinary L. Kowal: Porównanie standardów jakości wody do picia wg przepisów polskich, UE i Ukrainy (ss. 13-20)
Józef Kuropka: Pozwolenia zintegrowane a standardy jakości środowiska (ss. 21-32)
Jolanta Maćkiewicz: Naturalne oczyszczanie wód (ss. 33-38)
Michał Mańczak: Współczesne metody oczyszczania ścieków komunalnych (ss. 39-50)
Jerzy K. Mikołajczak: Energetyka jądrowa - reaktory (ss. 51-56)
Jerzy K. Mikołajczak: Energetyka jądrowa - paliwa (ss. 57-62)
Jerzy K. Mikołajczak: Energetyka jądrowa - wpływ na człowieka i środowisko (ss. 63-68)
Ryszard Szpadt: Gospodarka odpadami Dolnego Śląska (ss. 69-78)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz