PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 1996

SPIS TREŚCI

Franciszek Tomiczek: Strategia regionalnej polityki wodno-ściekowej w planie generalnym gospodarki wodnej i ściekowej dla Górnego Śląska (ss. 15-20)
Halina Szymańska, Danuta Izbiańska: Priorytety inwestycyjne w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 21-38)
Andrzej Nalberczyński, Krzysztof Kitowski: Ocena realizacji wybranych inwestycji w ochronie wód na obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry (ss. 39-50)
Ewa Pasiciel: Priorytety w doborze zadań inwestycyjnych przyjęte przez RZGW w Poznaniu (ss. 51-59)
Andrzej Kreft, Waldemar Kowalczyk: Stan i planowanie gospodarki wodnej na obszarze RZGW w Szczecinie (ss. 61-75)
Wiliam Frey: Cele i zadania USAID w Polsce (ss. 79-80)
Zbigniew Jędrzejewski, Marek Jasinkiewicz: Działalność LEM w Polsce (ss. 81-83)
Albrecht Gnauck, Nikolaus Model: Modelowanie, symulacja i zarządzanie jakością wody rzeki Odry (ss. 85-89)
Přemysl Soldán: Zagrożenie zanieczyszczeniami toksycznymi wód powierzchniowych w dorzeczu górnej Odry (ss. 91-95)
Paul A. Moessner: Nowoczesne metody odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich (ss. 103-112)
Ulf Bärmann, Achim Wittmuess: TECIS  - komputerowy system informacji i doradztwa technologicznego dla wiejskich oczyszczalni ścieków (ss. 113-120)
Apolinary L. Kowal: Usuwanie biogenów ze ścieków a eutrofizacja wód (ss. 121-128)
Andrzej Lewandowski, Andrzej Nalberczyński, Alfred Dubicki: Zintegrowany system zarządzania zasobami wodnymi Odry i odrzańską drogą wodną (ss. 133-139)
Krzysztof Bartoszewski, Tadeusz Wilk: System informatyczny zarządzania gospodarką wodną (ss. 141-147)
Janusz Przewłocki, Halina Szymańska: Plan ochrony wód Małej Panwi (ss. 149-155)
Halina Kryza, Józef Kryza, Tadeusz Krzyśków: Baza danych hydrogeologicznych "PARAMETR" dla zlewni Małej Panwi i Nysy Kłodzkiej (ss. 157-167)
Apolinary L. Kowal: Systemy LEMNA oczyszczania ścieków (ss. 177-181)
Arno Grau, Krzysztof Bartoszewski, Rainer Bulla, Karl-Ulrich Böhm: Planowanie oczyszczania ścieków na przykładzie m. Wrocławia (ss. 183-187)
Janusz Stanisławski: Wspólna oczyszczalnia ścieków dla miast Gubin i Guben jako przykład polsko-niemieckiej współpracy w realizacji programu ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (ss. 189-198)
Jadwiga Bernacka, Jacek Klepacz: Biostruktury jako trzeci stopień oczyszczania ścieków w Stargardzie Szczecińskim (ss. 199-209)
Stefan Zimniewicz: Wspólne oczyszczanie ścieków świeżych i zagniłych w zmodernizowanej oczyszczalni typu "BTOBLOK" (ss. 211-217)
Jerzy Hamberg, Józef Wędzicha: Aparatura i systemy pomiarowe w oczyszczalniach ścieków (ss. 219-221)
Szymon Koziarski, Radosław Bujak: Efektywność higienizacji osadów ściekowych związkami wapnia i magnezu (ss. 227-231)
Jadwiga Kozak: Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków w Lubinie - badania nad możliwością gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych (ss. 233-240)
Edeltrauda Helios-Rybicka, Leszek Kukułka, Marta Wardas: Metale ciężkie w osadach dennych jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska rzeki Odry (ss. 241-252)
Stanisław Staśko, Rob van den Boomen: DU(TCH) FLOW - komputerowy program symulacji przepływu nieustalonego wód powierzchniowych i zmian ich jakości (ss. 253-258)
Jacek Chrząstek, Eric van Slobbe: Analiza systemu wodnogospodarczego zlewni Obrzycy (ss. 259-278)
Andrzej Szyjkowski, Jacek Lisowski, Anna Janeczko, Halina Mordalska: Bilans wodnogospodarczy dorzecza Ścinawki (ss. 283-294)
Dorota Dybkowska-Stefek, Jacek Kurnatowski: Wykorzystanie obszaru Międzyodrza do naturalnego oczyszczania wód dolnej Odry (ss. 295-298)
Hanna Górka-Czajka: Zmiany jakości wody i ich przyczyny na ujęciu komunalnym wody "Zaborowo" dla miasta Leszna (ss. 299-307)
Andrzej Nalberczyński, Artur Wymysłowski, Agnieszka Barwińska: Komputerowy system planowania ochrony wód powierzchniowych w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 309-315)
Ryszard Twarowski, Andrzej Szyjkowski, Tomasz Gendolla: Zanieczyszczenia opadów atmosferycznych w dorzeczu Odry i ich znaczenie dla gospodarki wodnej (ss. 317-328)
Bogusław Mielczarek, Elżbieta Kobec, Regina Łukawska: Usuwanie związków biogennych w małych oczyszczalniach ścieków typu ZBW-BOS-BG i ZBW-BOS-ZZ (ss. 329-340)
Jerzy Hamberg, Józef Wędzicha: Program budowy automatycznego systemu monitoringu zanieczyszczeń rzek granicznych w dorzeczu Odry (ss. 343-351)
Jerzy Hamberg, Józef Wędzicha, Tadeusz Mutko: Pierwsze nowoczesne stacje ciągłego pomiaru jakości wód rzeki Odry w Widuchowej i Nysy Łużyckiej w Porajowie (ss. 353-360)
Ryszard Malarski, Piotr Olech: Oczyszczalnie bagienne systemu Kickutha        (ss. 361-365)
Krzysztof Korczak, Grzegorz Konopka: Ważniejsze aspekty finansowe i technologiczne realizacji projektu budowy infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie wybranej gminy (ss. 367-374)
Sebastian Duciak: Strategia i planowane inwestycje w gospodarce ściekowej gminy na przykładzie gminy Niemcza (ss. 375-381)
Bronisław Chudzik: Oczyszczanie ścieków z małych rzeźni i mleczarni (ss. 383-398)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz