PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Gazociągi z tworzyw sztucznych 2002

SPIS TREŚCI

1. Dokumenty normatywne (ss. 7-10)
1.1 Podział gazociągów (ss. 8-9)
1.2. Określenia (s. 10)
2. Tworzywa sztuczne - pojęcia podstawowe (ss. 11-16)
3. Tworzywa sztuczne w gazownictwie - polietylen (ss. 17-39)
3.1. Wiadomości wstępne (s. 17)
3.2. Polietylen (ss. 17-18)
3.3. Struktura (ss. 18-19)
3.4. Właściwości (ss. 19-39)
4. Elementy gazociągu (ss. 40-62)
4.1. Rury (ss. 40-48)
4.2. Łączniki - informacje ogólne (ss. 49-55)
4.3. Uzbrojenie gazociągów (ss. 55-62)
5. Montaż gazociągów z tworzyw sztucznych (ss. 63-103)
5.1. Prace przygotowawcze (ss. 63-65)
5.2. Montaż połączeń (ss. 66-68)
5.3. Połączenia nierozłączne (ss. 68-95)
5.4. Kontrola połączeń zgrzewanych (ss. 95-103)
6. Pytania kontrolne (ss. 104-120)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz