PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 1999

SPIS TREŚCI

Andrzej Nalberczyński, Krzysztof Kitowski: Priorytety w ochronie przeciwpowodziowej w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 11-22)
Jerzy Iwanicki: Kierunki usprawniania zarządzania gospodarką wodną w Polsce (ss. 25-34)
Jerzy Rotko: Wybrane zagadnienia prawne nowego systemu zarządzania gospodarką wodną (ss. 35-41)
Krzysztof Pilecki: Badania i ocena stanu technicznego odrzańskich wałów przeciwpowodziowych województwa wrocławskiego, powyżej miasta Wrocławia (ss. 45-59)
Halina Jarosz, Jan Piasecki: Zagrożenia powodziowe dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (ss. 61-66)
Waldemar Bicz, Marta Konieczna: Odbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku po powodzi 1997 roku (ss. 67-71)
Alfred Dubicki, Halina Florczyk-Gołowin: Program poprawy czystości wód rzeki Odry i jej dorzecza (ss. 75-89)
Jan Błachuta, Halina Florczyk-Gołowin, Andrzej Nalberczyński: Identyfikacja głównych problemów użytkowania zasobów wodnych Odry na obszarze RZGW we Wrocławiu (ss. 91-106)
Julian Paluch: Ochrona wód w zlewni górnej Baryczy (ss. 107-117)
Anna Janeczko-Mazur, Barbara Marchlewska-Knych: Określenie kierunków działań zmierzających do poprawy jakości zasobów wodnych Kaczawy do ujęcia w Przybkowie (ss. 119-127)
Janusz Przewłocki: Potrzeba doskonalenia funkcjonowania oczyszczalni ścieków w kraju (ss. 129-145)
Paweł Brzuski, Jadwiga Chochlewicz: Bóbr - inżynier systemów hydrologicznych (ss. 147-161)
Krystyna Urbanowicz, Janusz Przewłocki, Halina Szymańska: Modelowanie i prognozowanie jakości wód w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 165-180)
Roman Szulc, Roman Śliwka, Janusz Bryl: Zintegrowany system automatycznego monitoringu elementów bilansu wodnego - optymalizacja wykorzystania pomiarów (ss. 181-188)
Andrzej Nalberczyński, Barbara Mońka: Gospodarka osadowa w oczyszczalniach komunalnych w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 189-199)
Halina Szymańska, Tadeusz Krzyśków, Agnieszka Włodarczak: Warunki korzystania z wód górnego Bobru (ss. 201-219)
Henryk Schlagner, Krystyna Hajdukiewicz: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Repty" w Tarnowskich Górach (ss. 223-227)
Józef Kryza, Halina Kryza, Tadeusz Krzyśków, Roman Kościański: System monitoringu wód podziemnych dla obszaru działania RZGW we Wrocławiu (ss. 229-243)
Wojciech Rejman: Potencjalne zagrożenia jakości środowiska gruntowo-wodnego wrocławskich terenów wodonośnych (ujęcie infiltracyjne) (ss. 245-255)
Damian Absalon, Andrzej T. Jankowski: Systemy informacji geograficznej (GIS) w badaniach dorzecza Odry na przykładzie map hydrograficznych i sozologicznych (ss. 259-265)
Elżbieta Niemirycz: Zanieczyszczenie środowiska Odry toksycznymi substancjami organicznymi (ss. 267-279)
Ryszard Twarowski, Ewa Liana: Obciążenie dorzecza środkowej Odry związkami biogennymi pochodzącymi z opadów atmosferycznych (ss. 281-290)
Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Anna Siwka: Badania monitoringowe wód na terenie województwa dolnośląskiego w 1999 roku (ss. 291-296)
Mieczysław Macedulski, Jarosław Bednarczyk: Deficyt zasobów wodnych w dorzeczu Warty (ss. 299-306)
Ryszard Majewicz: Program dla Odry - program zrównoważonego rozwoju (ss. 307-315)
Anna Bożek, Andrzej Badowski: Regionalne potrzeby w zakresie ujednolicenia metod oceny jakości wód (ss. 317-326)
Rafalina Korol, Marzenna Strońska, Elżbieta Jaśniewicz: Prognozy zmian jakości wód Odry po wdrożeniu wymagań dyrektywy 91/271/EEC w budowanych lub rozbudowanych oczyszczalniach dorzecza Odry (ss. 327-335)
Franciszek Nowacki, Urszula Jakuczun, Bogdan Jakuczun, Ryszard Rydzyński: Ekologiczna oraz technologiczna analiza procesu ograniczania antropopresji geoekosystemów wodnych wyspy Wolin i Wolińskiego Parku Narodowego (ss. 337-351)

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz