PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Międzygminna gospodarka odpadami 2005

SPIS TREŚCI

Ryszard Szpadt: Słowo wstępne (s. 5)
Ryszard Szpadt: Gospodarka odpadami komunalnymi Dolnego Śląska na tle wymagań i standardów Unii Europejskiej (ss. 7-14)
Zdzisław Smolak, Ryszard Szpadt: Bariery rozwoju międzygminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (ss. 15-25)
Krystyna Lesz: Planowane zmiany prawa i organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce (ss. 27-46)
Iwona Maćków, Marta Sebastian, Ryszard Szpadt: Zastosowanie oceny cyklu życia w optymalizacji gospodarki odpadami - prezentacja projektu oraz programu komputerowego (ss. 47-56)
Iwona Maćków, Marta Sebastian, Ryszard Szpadt: Nowa metoda oraz program komputerowy prognozowania zmian ilości i składu odpadów komunalnych (ss. 57-67)
Wojciech Górnikowski, Włodzimierz Szczepaniak, Iwona Maćków, Ryszard Szpadt: Analiza scenariuszy gospodarki odpadami komunalnymi Wrocławia przy zastosowaniu oceny cyklu życia (ss. 69-78)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz