PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


ODRA 1995

SPIS TREŚCI

Andrzej Nalberczyński, Halina Szymańska: Główne problemy oczyszczania ścieków w dorzeczu górnej i środkowej Odry (ss. 13-34)
Janusz Przewłocki, Jan Miodoński, Krzysztof Kitowski: Gospodarka wodno-ściekowa oraz infrastruktura ochrony wód w dorzeczu Odry (ss. 35-42)
Krzysztof Bartoszewski, Ryszard Szetela: Współczesne metody oczyszczania ścieków i przeróbki osadów (ss. 43-50)
Jan Miodoński, Krzysztof Kitowski, Janusz Przewłocki: Wdrażane technologie i systemy oczyszczania ścieków w kraju (ss. 51-81)
Apolinary L. Kowal: Procesy chemiczne w technologii ścieków (ss. 83-89)
Ryszard Szetela, Krzysztof Bartoszewski: Skutki zmiany normatywów ochrony wód dla praktyki oczyszczania ścieków osadem czynnym (ss. 91-102)
Janusz Przewłocki: Ocena krajowych standardów jakości ścieków odprowadzanych do wód i propozycje ich nowelizacji (ss. 103-107)
Stanisław Zięba, Jan Bielecki: Doświadczenia inwestycyjne w ochronie wód (ss. 109-113)
Radosław Gawlik: Program Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego. Pola irygowane Wrocławia - niewykorzystana szansa ekotechnologii (ss. 115-120)
Liliana Kalisz, Jadwiga Sałbut: Efektywność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach korzeniowych (ss. 121-128)
Urszula Bugajewska, Ryszard Malarski: Odwadnianie osadów na poletkach trzcinowych (ss. 129-134)
Daniel Danilewski: Rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej przy zastosowaniu niskotechnicznych oczyszczalni korzeniowych (ss. 135-136)
Janusz Wachowiak: Najnowsze doświadczenia z rozruchów i eksploatacji oczyszczalni ścieków B1OBLOK PS (ss. 137-144)
Lech Narbutt: Nowa generacja oczyszczalni BIOOXYBLOK dostosowana do usuwania C, N i P (ss. 145-154)
Andrzej Jodłowski: Badania nad oczyszczaniem ścieków w sekwencyjnym reaktorze biologicznym (ss. 155-165)
Marta Janosz-Rajczyk, Stanisław Jurkiewicz, Anna Kozłowska: Wysokoefektywne oczyszczanie ścieków koksowniczych w trójstopniowym procesie biologicznym (ss. 167-178)
Krzysztof Bartoszewski: Gospodarka ściekowa dużych aglomeracji miejskich (ss. 179-190)
Jadwiga Kozak: Mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych przy zastosowaniu prasy Hubera w oczyszczalni ścieków w Lubinie (ss. 191-194)
Leszek Jędrowiak, Tomasz Mrugalski: Mechaniczne odwadnianie osadów z wykorzystaniem urządzenia typu TASSTER (ss. 195-198)
Andrzej Nalberczyński, Andrzej Jodłowski: Programowanie rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej w zlewni wodociągowej na przykładzie rzeki Oławy (ss. 199-210) Stanisław Hus: Oczyszczanie ścieków z cukrowni w zbiornikach akumulacyjnych a ochrona wód (ss. 211-217)
Jan Kutera: Efektywność oczyszczania ścieków w środowisku naturalnym glebowo-roślinnym (ss. 219-224)
Krzysztof Szczęsny: Analiza jednostkowych kosztów budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków (ss. 225-235)
Marek Łyszczak: Sposoby i możliwości finansowania inwestycji w ochronie wód (ss. 237-241)

 

 

 

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz