PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


Władze Oddziału Dolnośląskiego PZITS, wybrane podczas Walnego Zebrania członków Oddziału 6 marca 2020 r. na kadencję 2020-2024:

ZARZĄD ODDZIAŁU:
– Prezes: dr inż. Andrzej M. Dziubek
– Wiceprezesi: dr inż. Jolanta Maćkiewicz, dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
– Skarbnik: dr hab. Barbara Kołwzan
– Sekretarz: dr inż. Krzysztof Lorenz
– Członkowie Zarządu: inż. Irena Marczyk, mgr inż. Kamil Nawirski, mgr inż. Kazimierz Siwecki, dr inż. Ryszard Szpadt

KOMISJA REWIZYJNA:
– mgr inż. Zbigniew Szurlej (przewodniczący)
– prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski (zastępca przewodniczącego)
– dr hab. inż. Halina Hotloś (sekretarz)
– prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

SĄD KOLEŻEŃSKI:
– prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski (przewodniczący)
– dr inż. Krzysztof Grzegółka (zastępca przewodniczącego)
– mgr inż. Krystyna Szpadt (sekretarz)
– mgr inż. Edward Nawirski

Delegat Zarządu Oddziału PZITS do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:
– dr inż. Andrzej M. Dziubek

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz