PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


Skład Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS, wybrany podczas Walnego Zebrania Oddziału 4 marca 2016 r. na kadencję 2016-2020:

ZARZĄD ODDZIAŁU:
- Prezes: dr inż. Andrzej M. Dziubek
- Wiceprezesi: dr inż. Jolanta Maćkiewicz, dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska
- Sekretarz: dr inż. Krzysztof Lorenz
- Zastępca Sekretarza: dr inż. Ryszard Szpadt
- Skarbnik: inż. Irena Marczyk
- Zastępca Skarbnika: mgr inż. Kazimierz Wielgus
- Członkowie Zarządu: dr hab. Barbara Kołwzan, mgr inż. Kazimierz Siwecki, inż. Jan Ślęczek

KOMISJA REWIZYJNA:
- inż. Tadeusz Głowniak (przewodniczący)
- mgr inż. Zbigniew Szurlej (zastępca przewodniczącego)
- dr inż. Halina Szymańska (sekretarz)
- mgr inż. Tomasz Łaska
- mgr inż. Henryk Orzeszek

SĄD KOLEŻEŃSKI:
- prof. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca),
- prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski (zastępca przewodniczącej)
- mgr inż. Edward Nawirski (sekretarz)
- dr inż. Michał Mańczak
- dr hab. inż. Paweł Licznar

Delegaci Zarządu Oddziału do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:
- dr inż. Andrzej M. Dziubek (z urzędu)
- prof. dr inż. Gerard J. Besler (z wyboru)

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz