PZITS Oddział Dolnośląski


Sekretariat Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS
(budynek NOT, pokój 230)
jest czynny w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach 10:00-14:00

Adres:

PZITS Oddział Dolnośląski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

(lub: 50-000 Wrocław 68, skr. poczt. 980)

tel. 71 344 14 50, 71 347 14 38
faks 71 346 03 33
adres poczty elektronicznej: pzits@pzits.not.pl

NIP 526-000-16-19
REGON 000671473-00211

KONTO
Santander Bank Polska SA Oddział 2 we Wrocławiu
22 1090 2402 0000 0006 1000 7882

 © 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz