PZITS Oddział Dolnośląski


Sekretariat Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS
(budynek NOT, pokój 230)
jest czynny w poniedziałki i piątki w godz. 10:00-14:00
oraz w środy w godz. 10:00-15:00

Adres:

PZITS Oddział Dolnośląski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

(lub: Wrocław 68, skr. poczt. 980)

tel. 71 344 14 50, 71 347 14 38
faks 71 346 03 33
adres poczty elektronicznej: pzits@pzits.not.pl

NIP 526-000-16-19
REGON 000671473-00211

KONTO
BZ WBK SA 2 O/Wrocław
22 1090 2402 0000 0006 1000 7882

 © 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz