PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Działalność Oddziału Dolnośląskiego PZITS w latach 1945-1995

SPIS TREŚCI

1. Początki odradzającego się życia zawodowego na Dolnym Śląsku (s. 7)
2. Działalność statutowa Oddziału (ss. 8-25)
2.1. Prezesi Oddziału Dolnośląskiego PZITS (s. 8)
2.2. Zarządy Oddziału i jego ogniwa (ss. 9-21)
2.3. Koła Zakładowe (ss. 22-24)
2.4. Przemiany w kierunkach działalności Oddziału (s. 25)
3. Działalność merytoryczna (ss. 26-45)
3.1. Wydawnictwa (ss. 26-28)
3.2. Konferencje naukowo-techniczne (ss. 28-31)
3.3. Sympozja i seminaria (ss. 31-35)
3.4. Szkolenie kadry technicznej (ss. 35-36)
3.5. Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa (s. 37)
3.6. Zespół Kwalifikacyjny ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników (s. 38)
3.7. Wycieczki (s. 39)
3.8. Współpraca z Zarządem Głównym PZITS (ss. 39-41)
3.9. Współpraca z Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT) (ss. 41-43)
3.10. Współpraca z organami administracji terenowej (ss. 44-45)
4. Działalność socjalna (s. 46)
5. Seniorzy (ss. 46-48)
6. Działalność gospodarcza (ss. 48-51)
7. Wyróżnienia i odznaczenia (ss. 51-62)
7.1. Wyróżnienia uzyskane przez Oddział (ss. 51-52
7.2. Wyróżnienia Członków Oddziału (ss. 52-62)
8. Wykaz zasłużonych zmarłych działaczy pzits (s. 62)

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz