PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami 2005

SPIS TREŚCI

Wstęp (ss. III-IV)
Przedmowa (s. V)
Partnerzy projektu LCA-IWM (ss. IX-XI)
Wykaz autorów rozdziałów (ss. XIII-XIV)
Wykaz skrótów (s. XV)
1. Wprowadzenie (ss. 1-5)
2. Prognozowanie ilości i składu odpadów (ss. 6-20)
3. Narzędzie oceny (ss. 21-24)
4. Ocena środowiskowa (ss. 25-43)
5. Ocena ekonomiczna (ss. 44-56)
6. Ocena społeczna (ss. 57-84)
7. Zbieranie (ss. 85-89)
8. Odbieranie i transport (ss. 90-93)
9. Przetwarzanie odpadów w celu odzysku i unieszkodliwiania (ss. 94-114)
10. Studia przypadków (ss. 115-182)
11. Zasady dobrej praktyki w planowaniu systemów gospodarki odpadami (ss. 183-195)
12. Instrukcja obsługi narzędzia prognozy (ss. 196-215)
13. Instrukcja obsługi narzędzia oceny (ss. 216-272)
Referencje (ss. 273-284)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz