PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Air Conditioning & District Heating 1995

SPIS TREŚCI

B. Antoniewicz, H. Koczyk: Analiza zmienności zapotrzebowania ciepła zasobów budowlanych w zależności od roku budowy i wariantu termorenowacji (ss. 1-8)
Jerzy Antonowicz: Ciepło odpadowe obiektów uzdrowiskowych (ss. 9-15)
A. Baranowski: Numerical modelling of air flows and heat demand in dwelling house (ang.) (ss. 17-21)
G. J. Besler: Trendy w wykorzystaniu energii z odnawialnych, niewyczerpalnych źródeł dla kształtowania mikroklimatu (ss. 23-30)
M. Besler, D. Kwiecień: Analiza opłacalności stosowania bezprzeponowych gruntowych wymienników ciepła i masy (ss. 31-38)
Andrzej Bugaj, Maciej Miniewicz: Zagadnienia poprawy gospodarki cieplnej w instalacjach parowych w wybranym zakładzie przemysłowym (ss. 39-46)
Andrzej Bugaj, Maciej Miniewicz: Koncepcja zastosowania biomasy w systemie ciepłowniczym Lubania (ss. 47-56)
Anna Charkowska: Uproszczona metoda przewidywania skuteczności filtracji powietrza (ss. 57-64)
W. J. Chmielnicki: Matematyczny model budynku do badań właściwości dynamicznych (ss. 65-77)
J. Danielewicz, M. Miniewicz, F. Ruszel, W. Tomczak: Experimental study of heat recovery system by two-phase closed thermosyphon (ang.) (ss. 79-83)
M. Dwornik, T. Trojanowski: Charakterystyka widm prędkości w strumieniu powietrza wentylacyjnego pobieranego izoosiowo przez przewód o przekroju kołowym z ośrodka o prędkości różnej od zera (ss. 85-92)
A. Erhard, E. Hahne: Solar betriebene, periodisch arbeitende trockene Absorptionskälteanlage (niem.) (ss. 93-101)
H. Foit, S. Majerski: Energooszczędne rozwiązania ogrzewania budynków jednorodzinnych z doborem optymalnego źródła ciepła (ss. 103-111)
Andrzej Girdwoyń: Możliwości zaoszczędzenia energii w systemie klimatyzacji VAV (ss. 113-120)
J.A. Goliński: Ekonomiczne wytwarzanie energii a ochrona środowiska (ss. 121-129)
M.A. Gostomczyk, T. Trybuś: Możliwości ograniczania emisji SO2 z polskich ciepłowni i elektrowni (ss. 131-136)
A. Grzegorczyk: Zastosowanie zwrotnicy hydraulicznej w układach z wieloma kotłami (ss. 137-141)
A. Grzegorczyk, A. Pełech, J. Syposz: Komputerowe systemy zarządzania budynkiem na przykładzie systemu BAS 2000 (ss. 143-149)
A. Grzegorczyk, A. Pełech, J. Syposz: Nowoczesne regulatory programowalne w klimatyzacji i ciepłownictwie (ss. 151-158)
J. Halupczok: System sufitowego chłodzenia pomieszczeń typu SKS (ss. 159-166)
J. Halupczok: Wentylacja z nawiewnikami źródłowymi (ss. 167-174)
Jacek Hendiger: Techniki wizualizacyjne w badaniach przepływu powietrza wentylacyjnego (ss. 175-181)
M. Hopkowicz, L. Kulesza, W. Okarmus, A. Szul: Analiza danych pomiarowych wpływu termorenowacji i modernizacji instalacji budynku na jego eksploatacyjną charakterystykę cieplną (ss. 183-191)
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch: Wpływ małych zmian w strefie przepływu ze ścinaniem na średnie parametry przepływu (ss. 193-200)
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Henryk Szewczyk, Wiesław Wędrychowicz: Struktura strugi przepływającej przez rurę z kryzą (ss. 201-207)
Teresa Jędrzejewska-Ścibak: Warunki zapewnienia pożądanej temperatury powietrza wewnętrznego w okresowo eksploatowanych obiektach produkcyjnych (ss. 209-217)
Mieczysław Kabat, Władysław Nowak, Roman Sobański: Analiza możliwości wykorzystania energii wód geotermalnych w scentralizowanych źródłach ciepła (ss. 219-226)
Mieczysław Kabat, Władysław Nowak, Roman Sobański: Proekologiczne kierunki modernizacji elektrociepłowni krajowych z zastosowaniem układów gazowo-parowych o wysokiej efektywności wykorzystania energii pierwotnej (ss. 227-234)
Halina Koczyk, Małgorzata Basińska, Andrzej Górka: Analiza efektywności energetycznej bezpośrednich biernych systemów słonecznych (ss. 235-242)
W. Kowalczyk, J. Danielewicz: Możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych w Polsce (ss. 243-250)
B. Majcher, M. Wąsacz: Ocena skuteczności działania wentylacji naturalnej budynków wielokondygnacyjnych w oparciu o pomiary in situ oraz symulację komputerową (ss. 251-257)
Wojciech Mazurek, Anna Bryszewska, Władysław Tomczak: Wpływ różnych typów osłon przeźroczystych na sprawność kolektora słonecznego (ss. 259-265)
S. Mierzwiński, W. Nawrocki, J. Piotrowski, Z. Trzeciakiewicz: Badania ujęcia gazów odlotowych z elektrycznego pieca łukowego (ss. 267-276)
S. Mierzwiński, W. Nawrocki, Z. Trzeciakiewicz: Badania sprawności wymiany powietrza w warunkach wentylacji mieszającej (ss. 277-284)
S. Mierzwiński, W. Nawrocki, Z. Trzeciakiewicz: Badania sprawności wymiany powietrza w warunkach wentylacji wyporowej (ss. 285-292)
S. Mierzwiński, Z. Popiołek: Wchłanianie powietrza oraz turbulentna dyfuzja pędu i ciepła w strugach konwekcyjnych (ss. 293-301)
S. Mierzwiński, Z. Popiołek, Z. Trzeciakiewicz: Badania warunków tworzenia dwustrefowego przepływu powietrza wentylacji wyporowej (ss. 303-311)
Bogdan Mizieliński: Niektóre aspekty stosowania nawiewników o wysokim stopniu indukcji (ss. 313-320)
Tomasz Mróz, Edward Szczechowiak: Eksperymentalna metoda wyznaczania izoterm adsorpcji pary wodnej (ss. 321-327)
Marian B. Nantka: A sensitive method for prediction of air flow rate in multizone buildings (ang.) (ss. 329-335)
W. Nawrocki, Z. Trzeciakiewicz: Badania strugi generowanej z nawiewnika dla wentylacji wyporowej (ss. 337-345)
E. Nowakowski: Analiza zmienności parowania wody w basenach kąpielowych (ss. 347-353)
Andrzej Odyjas, Edward Szczechowiak: Sufity chłodzące w klimatyzacji pomieszczeń - alternatywa czy konieczność (ss. 355-354)
Piotr Okoń: Komentarz do znowelizowanej normy PN-B-03406 "Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3" (ss. 365-369)
Mariusz Paks: Przepustnice regulacyjne - czy problem da się naprawić? (streszczenie) (ss. 371-373)
Mariusz Paks: Koncepcja "czasu wyprzedzenia" wg australijskiej normy AS 1668.2 - jak osiągnąć oszczędności energii i zmniejszyć koszty operacyjne używając alternatywną strategię kontrolną? (streszczenie) (ss. 372-373)
Kazimierz Pieńkowski, Andrzej Stępniak, Cezary Pieńkowski: Wykorzystanie stateczności cieplnej budynków i pojemności cieplnej zasobników c.w.u. w pracy węzła co/cwu (ss. 375-386)
Mieczysław Porowski: Wybór struktury układu klimatyzacyjnego dla pomieszczenia czystego (ss. 387-394)
R. Rabjasz, S. Turlejski: Wpływ umiejscowienia grzejników w pomieszczeniach na sprawność energetyczną instalacji centralnego ogrzewania (ss. 395-403)
Marian Rosiński: Termodynamiczne podstawy działania rekuperatorów z "płynnymi żebrami" (ss. 405-412)
A. Rubnikowicz: Wpływ geometrycznego układu kurtyna powietrzna - otwór drzwiowy na energetyczną skuteczność działania kurtyn, ograniczających ruch ciepła i masy do pomieszczeń wentylacyjnie szczelnych (ss. 413-419)
Andrzej Sadowski: Nowe rozwiązania techniczne filtroodmulników magnetycznych stosowanych w ciepłownictwie (ss. 421-425)
H. Seiwald, H. Berberich, E. Hahne: Saisonale Wärmespeicherung mit vertikalen Erdsonden im Temperaturbereich von 40 bis 80°C (niem.) (ss. 427-435)
M. Sobiech: Problemy wyboru enegooszczędnego systemu klimatyzacji dla bloku operacyjnego kardiochirurgii (ss. 437-443)
Jerzy Sowa: Metody matematycznego modelowania jakości powietrza w pomieszczeniach (ss. 445-452)
W. Szaflik: Określanie podgrzewaczy pojemnościowych dla układów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa przewyższenia (ss. 453-460)
Zoltán Szánthó: Die Probleme des hydraulischen Abgleiches von Trinkwarmwasserzirkulationssysteme (niem.) (ss. 461-468)
Henryk Szewczyk: Bezpośredni pomiar prędkości miejscowej gazu z zastosowaniem czujników piętrzących (ss. 469-473)
A. Szul, M. Hopkowicz: Analiza efektów termorenowacji budynków oraz modernizacji węzła i instalacji w celu wyboru optymalnej alokacji funduszy (ss. 475-483)
E. Przydróżny: Badania eksperymentalne wyparnego ochładzania powietrza (ss. 485-489)
Leszek Targowski, Jerzy Makowiecki: Ocena wartości współczynnika sprawności energetycznej klimatyzatorów indywidualnych (ss. 491-495)
J. Wasilczuk: Badania efektywności użytkowania systemu klimatyzacji w szpitalu (ss. 497-505)
Danuta Werszko: Wytwarzanie pulsujących strumieni za pomocą niesymetrycznych generatorów strumieniowych (ss. 507-514)
L. Wolski: Analiza oszczędnego kształtowania mikroklimatu w budynkach rolniczych (ss. 515-519)
Kazimierz Żarski: Wspomagana komputerowo metoda modelowania stanów eksploatacyjnych ogrzewań wodnych w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym rozliczeniem kosztów ogrzewania (ss. 521-527)
Mirosław Żukowski: Absorpcyjny ekran zagrzejnikowy - rezultaty badań (ss. 529-537)
Czesław O. Popiel, Janusz Wojtkowiak: Własności fizyczne wody przeznaczone do obliczeń cieplnych na komputerach PC (w zakresie od 0°C do 15°C) (ss. 539-540)
E. Przydróżny: Kształtowanie mikroklimatu pomieszczeń z wykorzystaniem chłodzenia wyparnego (ss. 541-545)
J. Kuropka: Możliwości obniżenia emisji tlenków azotu z gazów spalinowych (ss. 547-553)

 

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz