PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Air Conditioning, Air Protection & District Heating 2002

SPIS TREŚCI

Mariusz Adamski: Obliczenia oraz optymalizacja spiralnych rekuperatorów o wzdłużnym przepływie przeciwprądowym (ss. 17-22)
Bronisława Antoniewicz, Halina Koczyk: Analiza teoretycznych i eksploatacyjnych charakterystyk termicznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (ss. 23-28)
Bożena Babiarz, Janusz Rak: Analiza wstępna określania ryzyka w systemie zaopatrzenia w ciepło (ss. 29-36)
Zbigniew Bagieński, Edward Szczechowiak: Metodyka oceny energetyczno-ekologicznej systemów zaopatrzenia w ciepło (ss. 37-42)
Małgorzata Basińska, Halina Koczyk: Rok reprezentatywny - baza danych godzinowej zmienności podstawowych elementów i procesów klimatycznych (ss. 43-48)
Ian Benetts, Chong Chee Goh, Mariusz Paks: Designing for steel: Integrating air distribution systems into multi-storey steel-framed office construction (ang.) (ss. 49-56)
Gerard J. Besler: O przyszłościowych technologiach pozyskiwania i magazynowania energii (ss. 57-61)
Gerard J. Besler, Maciej Besler: Problemy pozyskiwania energii niekonwencjonalnej (ss. 63-67)
Krzysztof Bober, Janusz Wojtkowiak, Czesław Oleśkowicz-Popiel: Konwekcja swobodna ciepła na pionowych rurach (ss. 69-74)
Anna Bryszewska-Mazurek, Wojciech Mazurek: Intensyfikacja kondensacji freonu R-141 b przy pomocy silnego pola elektrycznego (ss. 75-80)
Anna Bryszewska-Mazurek, Wojciech Mazurek: Obiegi Rankina z czynnikami organicznymi - przegląd rozwiązań (ss. 81-86)
Magdalena Budzisz: Przykłady magazynowania energii słonecznej dla kształtowania mikroklimatu pomieszczeń (ss. 87-91)
Andrzej Bugaj, Maciej Miniewicz: Zastosowanie układu kogeneracji energii w połączeniu z instalacją wywiewu mieszaniny powietrzno-benzynowej (ss. 93-98)
Andrzej Bugaj, Maciej Miniewicz: Zastosowanie układu reaktora katalitycznego w połączeniu z instalacją wywiewu mieszaniny powietrzno-benzynowej (ss. 99-104)
Andrzej Bugaj, Wojciech Stec: Application of the double skin facade in the ventilation system (ang.) (ss. 105-110)
Andrzej Bugaj, Wojciech Stec: The double skin facade - a tool of effective ventilation (ang.) (ss. 111-116)
Janusz Bujak, Andrzej Grzegorczyk: Pomiary sprawności eksploatacyjnych kotłowni parowej i wodnej na przykładzie kotłowni Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku (ss. 117-122)
Maria A. Bukowska: Wpływ sprawności kotła na emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery (ss. 123-128)
Rudolf Burek, Bernard Połednik: O możliwości predykcji uciążliwości zapachowej w pomieszczeniach mieszkalnych (ss. 129-134)
Rudolf Burek, Bernard Połednik: Zasadność monitoringu odpadów paleniskowych (ss. 135-140)
Anna Charkowska: Tłumiki hałasu - wtórne źródła zanieczyszczenia powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych? (ss. 141-146)
Witold J. Chmielnicki: Identyfikacja i regulacja procesów ciepłowniczych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych (ss. 147-152)
Jolanta Dębowska, Jan Danielewicz: Możliwość wykorzystania energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w warunkach Polski (ss. 153-158)
Jolanta Dębowska, Janusz Jeżowiecki: Wpływ nowelizacji Ustawy na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych (ss. 159-164)
Andreas Donath: Measurements of the thermal parameters of windows (ang.) (ss. 165-170)
Edyta Dudkiewicz, Janusz Jeżowiecki: Systemy ogrzewania obiektów wielkokubaturowych (ss. 171-176)
Ewa Figiel: Nieogrzewany ogród zimowy w aspekcie energetycznym i komfortu cieplnego (ss. 177-182)
Michał Fijewski, Ryszard Śnieżyk: Ograniczenie wahań strumienia wody sieciowej w dwufunkcyjnym węźle ciepłowniczym (ss. 183-188)
Henryk Foit, Wojciech Krzemień: Pozyskiwanie energii z otoczenia przez multiwalentne źródło ciepła zastosowane w budynkach mieszkalnych (ss. 189-194)
Józef A. Goliński: Kilka uwag o zastosowaniu i konstrukcji kombinowanych układów turbinowych powietrzno-parowych wyposażonych w komory spalania z rurkowymi ekranami promieniowania (ss. 195-200)
Andrzej Górka, Halina Koczyk: Efektywność działania ogrzewania podłogowego w warunkach dynamicznych - analiza numeryczna (ss. 201-206)
Jan Górski, Sławomir Rabczak: Wymiarowanie przewodów instalacji chłodniczych w klimatyzacji (ss. 207-212)
Radosław Górzeński, Andrzej Odyjas: Wykorzystanie "nocnego chłodzenia" w klimatyzacji pomieszczeń (ss. 213-218)
Johann Halupczok, Franc Sodec: Qualitativer Vergleich der Luftführungssysteme in Reinen Räumen (niem.) (ss. 219-226)
Tobias Häusler, Udo Berger: Determination of thermal comfort and amount of daylight (ang.) (ss. 227-232)
Jacek Hendiger: Regulacja dwustawna w sterowaniu rozdziałem powietrza (ss. 233-238)
Agnieszka Isańska-Ćwiek, Gerard J. Besler: Wstępne wyniki badań nad okapami z dodatkowym nawiewem (ss. 239-244)
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Anatolii Grygoriev, Henryk Szewczyk, Wiesław Wędrychowicz: Rozkład prędkości w przepływie przez kanał prostokątny z ostrokrawędziowym występem w ścianie (ss. 245-250)
Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Wiesław Wędrychowicz, Henryk Szewczyk: Kształtowanie się pól prędkości w okresowym przepływie przez osiowosymetryczne przewężenie rury (ss. 251-256)
Mieczysław Kabat: Uwagi dotyczące wskaźników techniczno-ekonomicznych pracy ciepłowni geotermalnych (ss. 257-262)
Halina Koczyk, Bronisława Antoniewicz: Analiza oszczędności energetycznych dla ogrzewań z przerwami w standardowym sezonie grzewczym (ss. 263-268)
Wojciech Kozak, Jens Bolsius, Gerard J. Besler, Wolfgang Richter: Optimierung von Erdwärmeübertrager (niem.) (ss. 269-274)
Grzegorz Krzyżaniak, Alfred Jerszyński: Zmiany w układzie przepływowym pojemnościowego podgrzewacza wody w celu ograniczenia występowania bakterii legionella (ss. 275-280)
Tomasz Kujawa, Władysław Nowak: Ocena wpływu izolacji rury wewnętrznej na wydajność geotermiczną jednootworowego systemu wydobywczo-zatłaczającego (ss. 281-286)
Dariusz Kwiecień: Wykorzystanie energii słonecznej w systemie klimatyzacji (ss. 287-292)
Dorota Leciej-Pirczewska, Władysław Szaflik: Zmienność temperatury wewnętrznej w budynku przy zmianie wydajności grzejnika i zmiennej temperaturze zewnętrznej (ss. 293-298)
Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki: Bezinwestycyjna optymalizacja kosztów ciepła u odbiorców (ss. 299-304)
Dorota Machowska, Marian Hopkowicz: Modelowanie wymiany ciepła przez promieniowanie w ogrzewanych pomieszczeniach z niedyfuzyjnie emitującymi powierzchniami (ss. 305-310)
Kazimierz Maczek, D. Skrzyniowska: Entalpia mieszaniny gazu wytłaczanego z substancją smarną przez sprężarke wyporową, na przykładzie sprężonego powietrza (ss. 311-316)
Kazimierz Maczek, Marek Steindel: Geneza zagrożeń podstawowych w budownictwie przez systemy kształtowania klimatu (ss. 317-324)
Jerzy Makowiecki, Marian Rosiński, Andrzej Girdwoyń, Leszek Targowski: Parametry powietrza w pomieszczeniach współczesnych budynków biurowych na tle badań instalacji klimatyzacyjnych (ss. 325-329)
Paweł Malinowski, Piotr Ziembicki: Wykorzystanie symulacji komputerowej do generacji danych uczących dla modelu neuronowego sieci ciepłowniczej (ss. 331-336)
Agnieszka Małysa, Władysław Szaflik: Badania pracy instalacji ciepłej wody użytkowej wyposażonej w termostatyczne zawory cyrkulacyjne (ss. 337-341)
Maciej Mijakowski: Pojemność higroskopijna pomieszczeń, a wilgotność powietrza wewnętrznego (ss. 343-348)
Bogdan Mizieliński, Sebastian Wall: Strumień izotermiczny dalekiego zasięgu (ss. 349-354)
Bogdan Mizieliński, Piotr Ziętek: Kształtowanie się strumienia powietrza z nawiewnika wyporowego o nawiewie przypodłogowym (ss. 355-360)
Halina Moroz: Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce (ss. 361-365)
Tomasz Mróz: Opłacalności stosowania odzysku ciepła w układach wentylacyjnych (ss. 367-372)
Marian B. Nantka, Z. Pająk: Ocena wybranych czynników strukturalno-funkcjonalnych instalacji grzewczych wspomaganych energią odnawialną (ss. 373-378)
Anna Napiórkowska: Organizacja wymiany powietrza w krytych basenach kąpielowych (ss. 379-384)
Jerzy Nejranowski, Władysław Szaflik: Badania poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe (ss. 385-390)
Vincent Nicolas, Stanislaw Kajl, Louis Lamarche, Christian Masson: Stream flow meter calibration based on the measurements of the mass of condensate (ang.) (ss. 391-396)
Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel: Współczynnik obciążenia dwuotworowego systemu geotermalnego współpracującego z siecią cieplną (ss. 397-402)
Władysław Nowak, Aleksander A. Stachel: Wykorzystanie niskotemperaturowych wód geotermalnych w układach ogrzewczych z pompą ciepła (ss. 403-408)
Andrzej Odyjas, Edward Szczechowiak: Temperatura powietrza jako podstawowy wskaźnik komfortu cieplnego w pomieszczeniach z systemami radiacyjnych sufitów chłodzących (ss. 409-414)
Andrzej Odyjas, Edward Szczechowiak: Uproszczony model numeryczny dla analiz użytkowych radiacyjnych sufitów chłodzących (ss. 415-420)
Grzegorz Oparczyk, Jan Konieczyński: Badania nad zanieczyszczeniami powietrza wewnętrznego w powszechnym budownictwie mieszkaniowym w Polsce (ss. 421-426)
Izabela Pawłowska, Paweł Malinowski: Bilans potrzeb cieplnych budynków wielorodzinnych (ss. 427-432)
Cezary A. Pieńkowski, Kazimierz Pieńkowski: Indywidualne rozliczanie mieszkańców za rzeczywiście zużyte ciepło na przykładzie Białegostoku (ss. 433-437)
Krzysztof Piotrowiak, Andrzej Mroczkowski: Prezentacja firmy Techem (ss. 439-442)
Iwona Polarczyk, Janusz Jeżowiecki: Badania wpływu geometrii hal przemysłowych i handlowych na rozkład temperatury (ss. 443-448)
Iwona Polarczyk, Janusz Jeżowiecki: Wpływ gradientu temperatury na zapotrzebowanie na ciepło przez przenikanie dla obiektów wielkokubaturowych (ss. 449-454)
Mieczysław Porowski: Optymalizacja dynamiczna układów klimatyzacyjnych pomieszczeń czystych (ss. 455-460)
Edward Przydróżny, Franciszek Ruszel: Energooszczędne zasilanie wentylokonwektorów czynnikami grzewczym i chłodniczym (ss. 461-466)
Edward Przydróżny, Marcin Sompoliński: Zmienne strumienie powietrza zewnętrznego w klimatyzacji wentylokonwektorami (ss. 467-472)
Edward Przydróżny, Sylwia Szczęśniak: Systemy wentylacji i klimatyzacji z nagrzewnicami strefowymi (ss. 473-480)
Marian Rosiński, Joanna Żmijewska: Kompleksowa ocena warunków przy modernizacji lokalnych kotłowni zasilanych biopaliwami stałymi i paliwami kopalnymi (ss. 481-486)
Marian Rubik: Wytwornice wody lodowej - tendencje rozwoju (ss. 487-492)
Gunter Schlagowski: Racjonalne wykorzystanie energii (ss. 493-508)
J. Schnotale, J. Wrona, A. Gołąb: Wyniki badań sprężarki tłokowej bezolejowej (ss. 509-514)
Renata Sikorska-Bączek: Wykorzystanie energii odpadowej w obiegach ziębniczych (ss. 515-520)
Marcin Sompoliński, Edward Przydróżny, Gerard J. Besler: Klimatyzacja sal widowiskowych ze zmiennymi strumieniami powietrza (ss. 521-525)
Jerzy Sowa: Wentylacja sterowana poziomem wymagań - porównanie algorytmów wykorzystujących ciągłe pomiary stężenia CO2 do detekcji obecności ludzi (ss. 527-532)
Klaus Spindler: Die Energieeinsparverordnung und ihre Bedeutung für die Wärmenpumpentechnik (niem.) (ss. 533-540)
Klaus Spindler: Sicheheit von Kühlsolen in erdgekoppelten Wärmenpumpenanlagen (niem.) (ss. 541-548)
Rafał Spławski, Gerard J. Besler: Energia odnawialna - uregulowania prawne a realia krajowe (ss. 549-554)
Tomasz Stal, Gerard J. Besler: Analiza ekonomiczna sposobów uzdatniania powietrza dla filharmonii opolskiej (ss. 555-560)
Andrzej Stempniak: Modernizacja centralnych instalacji ciepłej wody użytkowej (ss. 561-566)
Jerzy Straszko, Dorota Dziubakiewicz: Analiza rozkładów stężeń zanieczyszczeń w regionach przemysłowych (ss. 567-572)
Dariusz Strzelecki, Wojciech Konka: Urządzenia TROX dla instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Nowe propozycje (ss. 573-578)
Michał Strzeszewski: Straty ciepła pojedynczego przewodu wodnego w stropie, na podstawie modelu numerycznego (ss. 579-584)
Jan Syposz, Piotr Jadwiszczak: Systemy zarządzania energią w budynkach - kierunki rozwoju (ss. 585-590)
Jan Syposz, Radosław Napiórkowski: Możliwości odzysku ciepła w wentylacji budynków mieszkalnych (ss. 591-596)
Sylwia Szczęśniak, Gerard J. Besler: Wentylacja hali sportowej w Świebodzicach (ss. 597-602)
Sylwia Szczęśniak, Edward Przydróżny, Gerard J. Besler: Wentylacja i klimatyzacja obiektów handlowo-usługowych (ss. 603-608)
Henryk Szewczyk, Zdzisław Bechtold: Likwidacja stref zamarzania w zbiorniku zimnej wody przez lokalną zmianę struktury pola prędkości (ss. 609-611)
Władysław Szymański: Efektywność wykorzystania promieniowania słonecznego w instalacjach budownictwa indywidualnego (ss. 613-618)
Ryszard Śnieżyk: Badania ogrzewania dyżurnego w obiekcie użyteczności publicznej (ss. 619-624)
Leswzek Targowski: Wentylacja naturalna w nowych i termomodernizowanych budynkach mieszkalnych (ss. 625-630)
Wiesław Warczak, Jacek Schnotale: Stanowisko kalorymetryczne do badań klimatyzatorów i pomp ciepła (ss. 631-636)
Christof Weber: Schalldämpfung in der Lüftungs- und Klimatechnik (niem.) (ss. 637-643)
Roman Wichowski: Wpływ energetyki na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych (ss. 645-650)
Janusz Wojtkowiak, Czesław Oleśkowicz-Popiel: Optymalizacja przepływowa gruntowego wymiennika ciepła typu rura Fielda (ss. 651-656)
Monika Zając, Dariusz Kwiecień: Zespolone źródła niekonwencjonalnej energii dla kształtowania mikroklimatu (ss. 657-662)
Bernard A. Zawada: Regulacja wilgotności powietrza metodą temperatury termometru mokrego. Sprawność energetyczna procesów uzdatniania powietrza (ss. 663-668)
Kazimierz Żarski: Wymiarowanie zasobników i wymienników ciepłej wody w centralach cieplnych wyposażonych w pompy ciepła (ss. 669-674)
Mirosław Żukowski: Metoda obliczania mocy cieplnej grzejnika podłogowego (ss. 675-680)
Mirosław Żukowski: Straty mocy cieplnej przez strop z grzejnikiem podłogowym (ss. 681-686)
LucjanCholewa: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego przez kotłownie opalane paliwem płynnym (ss. 687-695)

 

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz