PZITS Oddział Dolnośląski
 
Uprawnienia
energetyczne
Zgrzewanie rur
z tworzyw sztucznych
Wydawnictwa szkoleniowe
Biuro Studiów
i Rzeczoznawstwa
Archiwum

Historia Odziału
w skrócie
Wybitnie Zasłużeni
Biuletyn
Zarządu Oddziału
Jak zostać
członkiem PZITS
Statut PZITS
Członkostwo Honorowe
Medal PZITS im.
prof. Z. Rudolfa
Nagroda SEEN-PZITS AQUARINA


Facebook PZITS
LinkedIn PZITS
LinkedIn PZITS
100-lecie PZITS

Oddziały PZITS
Słupsk
Szczecin
Tarnów
 
 

ZGRZEWANIE RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
WROCŁAW 2022

Oddział Dolnośląski PZITS od 1990 roku prowadzi szkolenia z zakresu zgrzewania elektrooporowego i doczołowego rur z PE. Szkolenie trwa trzy dni, obejmuje wykłady i ćwiczenia praktyczne i kończy się egzaminem UDT. Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 6-8 lipca 2022 r.

III WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
WARSZAWA 2021

W dniach 18–19 listopada 2021 r. odbędzie się online trzecia edycja "Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych" (poprzednie dwie edycje miały miejsce w latach 2016 i 2019), organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Udział w warsztatach jest bezpłatny – wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową PZITS.

XXVIII ZEBRANIE DELEGATÓW PZITS
WARSZAWA 2020

XXVIII Zebranie Delegatów PZITS, z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, odbyło się w formie zdalnej w dwóch etapach: w dniach 22–26 października Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami i uchwałami, które zostały następnie zatwierdzone (w tym uchwała o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu) przy frekwencji 92%. W drugim etapie Zebrania – 11 grudnia – w wyniku przeprowadzonych głosowań wyłoniono władze PZITS na kadencję 2020–2024. Prezesem PZITS została wybrana dr hab. inż. Anna Bogdan (wiceprezes PZITS w kadencji 2016–2020), profesor w Politechnice Warszawskiej, prodziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

JAN ZEH - PIONIER PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO
SEMINARIUM PZITS - WROCŁAW 2019

W ramach XLV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki zapraszamy do udziału w seminarium, podczas którego dr inż. Krzysztof Lorenz przedstawi sylwetkę Jana Zeha - mało znanego pioniera przemysłu rafineryjnego. Seminarium odbędzie się 25 października (piątek) w Domu Technika NOT (ul. J. Piłsudskiego 74) w sali 115 (wysoki parter - prawa strona) o godz. 12:00.

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
WARSZAWA 2019

W dniach 3-4 października 2019 r. odbędą się w Warszawie drugie "Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych" organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. W pierwszej edycji Warsztatów (2016) uczestniczyło ponad 400 projektantów, wykonawców oraz rzeczoznawców z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa, gazownictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz wodociągów i kanalizacji. Celem obecnej - drugiej - edycji Warsztatów (2019) jest przede wszystkim poszerzenie doświadczeń z zakresu projektowania z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego, zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci i instalacji sanitarnych, charakterystyki energetycznej budynków, a także wiedzy z zakresu norm i ustawodawstwa unijnego i krajowego. Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatów są dostępne na stronie organizatora warsztaty.pzits.pl, a także w mediach społecznościowych www.facebook.com/PZITS.ZG oraz www.linkedin.com/in/warsztatypzits.

39. ZJAZD GAZOWNIKÓW
WARSZAWA 2019

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (w 100-lecie swojej działalności), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa organizują wspólnie 39. Zjazd Gazowników, który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 marca 2019 r. Program Zjazdu będzie obejmował m.in. zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury gazowej, uwarunkowania regulacyjno-prawne, zasady korzystania z infrastruktury gazowej oraz handel gazem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zjazdgazownikow.pl.

GÓRSKI RAJD ABSOLWENTA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
KARKONOSZE 2019

W dniach 15-17 marca 2019 r. - pod patronatem prezesa WR FSNT NOT Tadeusza Nawracaja oraz prorektora Politechniki Wrocławskiej prof. Jerzego Jasieńki - odbędzie się w Karkonoszach "Górski Rajd Absolwenta Politechniki Wrocławskiej", który współorganizuje członek Oddziału Dolnośląskiego PZITS - Kamil Nawirski. Szczególnie mile widziani na tej imprezie będą absolwenci Wydziału Inżynierii Sanitarnej/Środowiska. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.gra.pwr.edu.pl.

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
WARSZAWA 2016

W związku z organizacją w dniach 6-7 października 2016 r. przez Zarząd Główny PZITS Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych (www.pzits.pl/warsztaty2016), zwracamy się prośbą o wypełnienie ankiety umieszczonej na stronie www.warsztaty.pzits.pl. Celem warsztatów jest stworzenie warunków do rozwoju zawodowego projektantów, rzeczoznawców oraz innych specjalistów przez zapoznanie się z najnowszymi kierunkami rozwoju branży sanitarnej oraz wspomagania projektowego, a także scalenie środowiska specjalistów oraz umożliwienie wymiany doświadczeń zawodowych.
Organizatorzy liczą, że tematy podejmowane w czasie Warsztatów będą odpowiadały na wszystkie pytania i potrzeby specjalistów z branży sanitarnej, a wyniki ankiety umożliwią dostosowanie ich zakresu merytorycznego do obecnych problemów występujących w tej branży. Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 5 minut.

SEMINARIUM WAVIN POLSKA 2016

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. "Nowości w zakresie projektowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych" z udziałem firmy Wavin Polska SA, które odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 10:00 w Domu Technika NOT (sala 114) we Wrocławiu.

SEMINARIUM ECOL-UNICON 2016

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. "Zbiorniki retencyjne wód opadowych - dobór deszczów miarodajnych, obliczenia objętości i rozwiązania konstrukcyjne", które odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 10:00 w Domu Technika NOT (sala 104) we Wrocławiu.

XIV KONFERENCJA AIR, HEAT & ENERGY
KARKONOSZE 2014

Zapraszamy do udziału w XIV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Air, Heat & Energy", która odbędzie się w Karkonoszach w dniach 26-29 czerwca 2014 r. Informacje dotyczące tematyki i warunków uczestnictwa w konferencji zawiera komunikat, natomiast informacje szczegółowe dostępne są na stronie www.airandheat.pwr.wroc.pl.

SEMINARIUM PENTAIR WATER POLSKA 2013

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. "Systemy kanalizacji ciśnieniowej - nowoczesne rozwiązania firmy Pentair Water Polska", które odbędzie się 13 listopada 2013 r. (środa) o godz. 12:00 w Domu Technika NOT (sala 115) we Wrocławiu.

XXIII POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach", która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-25 października 2013 r. Informacje dotyczące tematyki konferencji i najważniejsze terminy zawiera Komunikat dla Autorów, natomiast informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konferencji zawiera Komunikat. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na druku Karta Uczestnictwa. Wykaz referatów i informacje organizacyjne zawiera Program Konferencji. Informacje o przebiegu konferencji zawiera Sprawozdanie.

SEMINARIUM SAINT-GOBAIN PAM 2013

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. "Nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego" z udziałem firmy Saint-Gobain PAM, które odbędzie się 19 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 12:00 w Domu Technika NOT (sala 114) we Wrocławiu.

SEMINARIUM HALCROW 2013

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. "Zarządzanie ryzykiem powodziowym i modelowanie sieci infrastruktury podziemnej" które odbędzie się 24 maja 2013 r. (piątek) o godz. 11:15 w sali 6 budynku D-2 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 9. Referat wygłosi Konstantin Vasilyev z firmy Halcrow (grupa CH2M HILL - www.halcrow.com).

SEMINARIUM WAVIN 2013

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym pt. "Nowości w zakresie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych" z udziałem firmy Wavin Metalplast-Buk, które odbędzie się 10 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 12:00 w Domu Technika NOT (sala 104) we Wrocławiu.

SEMINARIUM HAUFF-TECHNIK 2012

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. "Wodo- i gazoszczelne uszczelnienia otworów wprowadzających instalacje sanitarne i elektryczne do budynków" z udziałem niemieckiej firmy Hauff-Technik, które odbędzie się 19 października 2012 r. (piątek) w Domu Technika NOT (sala 115) we Wrocławiu.

SEMINARIUM HAWLE 2012

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym firmy Fabryka Armatury Hawle, które odbędzie się 10 października 2012 r. (środa) w Domu Technika NOT (sala 115) we Wrocławiu.

11. POL-EMIS - SIENNA 2012

Zapraszamy do udziału w 11. konferencji naukowo-technicznej z cyklu POL-EMIS pt. "Ochrona powietrza atmosferycznego", która odbędzie się 13-16 czerwca 2012 r. w Siennej (Czarna Góra) koło Stronia Śląskiego. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz najważniejsze terminy zawiera Komunikat 1, informacje dotyczące warunków uczestnictwa zawiera Komunikat 2, natomiast wykaz referatów i posterów zawiera Program Konferencji. Informacje o przebiegu konferencji zawiera Sprawozdanie.

SEMINARIUM ACO 2011

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. "Nowoczesne technologie zbierania i podczyszczania ścieków deszczowych" z udziałem firmy ACO Elementy Budowlane, które odbędzie się 18 listopada 2011 r. (piątek) w Domu Technika NOT we Wrocławiu.

XXII POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2011

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach", która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 października 2011 r. Informacje dotyczące tematyki konferencji i najważniejsze terminy zawiera Komunikat dla Autorów, natomiast informacje dotyczące warunków uczestnictwa w konferencji zawiera Komunikat. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na druku Karta Uczestnictwa. Wykaz referatów i informacje organizacyjne zawiera Program Konferencji. Informacje o przebiegu konferencji zawiera Sprawozdanie.

XIII KONFERENCJA AIR & HEAT - WATER & ENERGY
KUDOWA-ZDRÓJ 2011

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Air & Heat - Water & Energy", która odbędzie się we Wrocławiu oraz Kudowie-Zdroju w dniach 16-18 czerwca 2011 r. Informacje dotyczące tematyki i warunków uczestnictwa w konferencji zawiera komunikat, a dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.iko.pwr.wroc.pl/Air/.

SEMINARIUM KWH PIPE & NAVOTECH 2011

Zapraszamy do udziału w seminarium nt. "KWH Pipe & NAVOTECH - partnerstwo w ochronie środowiska", które odbędzie się 30 marca 2011 r. (środa) w Domu Technika NOT we Wrocławiu.

10 POL-EMIS - POLANICA-ZDRÓJ 2010

Zapraszamy do udziału w 10. - jubileuszowej - konferencji naukowo-technicznej z cyklu POL-EMIS 2010 pt. "Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego", która odbędzie się 16-19 czerwca 2010 r. w Polanicy-Zdroju. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz najważniejsze terminy zawiera KOMUNIKAT 1, informacje dotyczące warunków uczestnictwa zawiera KOMUNIKAT 2, natomiast wykaz referatów i posterów zawiera PROGRAM KONFERENCJI. Informacje o przebiegu konferencji zawiera SPRAWOZDANIE.

SEMINARIUM ACO 2010

Zapraszamy do udziału w seminarium nt. "Nowoczesne technologie zbierania oraz podczyszczania ścieków deszczowych" z udziałem firmy ACO Elementy Budowlane, które odbędzie się 11 czerwca 2010 r. (piątek) w Domu Technika NOT we Wrocławiu.

XIII ODRA - KUDOWA-ZDRÓJ 2010

Zapraszamy do udziału w XIII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry", która odbędzie się 23-26 maja 2010 r. w Kudowie-Zdroju. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji i sposobu przygotowania referatów oraz najważniejsze terminy zawierają KOMUNIKAT 1 oraz Wytyczne dla Autorów. Program konferencji oraz informacje organizacyjne zawiera KOMUNIKAT 2. Informacje o przebiegu konferencji zawiera SPRAWOZDANIE.

XXI POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2009

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach", która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-23 października 2009 r. Informacje dotyczące tematyki konferencji i najważniejsze terminy zawiera KOMUNIKAT DLA AUTORÓW, natomiast informacje dotyczące warunków uczestnictwa zawiera KOMUNIKAT. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na druku KARTA UCZESTNICTWA. Wykaz referatów i informacje organizacyjne zawiera PROGRAM KONFERENCJI. Informacje o przebiegu konferencji zawiera SPRAWOZDANIE.

EKOTOKSYKOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
SZKLARSKA PORĘBA 2008

Zapraszamy do udziału w II konferencji naukowej z cyklu "Ekotoksykologia w ochronie środowiska", która odbędzie się 25-27 września 2008 r. w Szklarskiej Porębie. Szczegółowe informacje o konferencji zawiera PROGRAM.

XII ODRA - SZKLARSKA PORĘBA 2008

Zapraszamy do udziału w XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry", która odbędzie się 11-14 maja 2008 r. w Szklarskiej Porębie. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz najważniejsze terminy zawiera KOMUNIKAT 1. Program konferencji zawiera KOMUNIKAT 2. Informacje o przebiegu konferencji zawiera SPRAWOZDANIE.

9 POL-EMIS - KARPACZ 2008

Zapraszamy do udziału w 9. konferencji naukowo-technicznej z cyklu POL-EMIS 2008 pt. "Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego", która odbędzie się w dniach 18-21 czerwca 2008 r. w Karpaczu. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konferencji oraz najważniejsze terminy zawiera KOMUNIKAT 1, natomiast informacje dotyczące warunków uczestnictwa zawiera KOMUNIKAT 2. Informacje o przebiegu konferencji zawiera SPRAWOZDANIE.

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA AIR CONDITIONING, AIR PROTECTION & DISTRICT HEATING - SZKLARSKA PORĘBA 2008

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Air conditioning, air protection and district heating", która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 26-29 czerwca 2008 r. Informacje dotyczące tematyki i warunków uczestnictwa w konferencji zawiera KOMUNIKAT.

SEMINARIUM POLSKIE CENTRUM PROMOCJI MIEDZI 2007

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów miedzianych instalacji sanitarnych, przygotowanym przez Polskie Centrum Promocji Miedzi, które odbędzie się 12 grudnia 2007 r. (środa) w Domu Technika NOT we Wrocławiu (sala 115) więcej.

SEMINARIUM HONEYWELL 2007

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym dla projektantów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz sieci i instalacji wodociągowych, przygotowanym przez firmę HONEYWELL, które odbędzie się 14 listopada 2007 r. (środa) w Domu Technika NOT we Wrocławiu (sala 114) więcej.

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA
POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2007

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach", która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 25-27 października 2007 r. Informacje dotyczące tematyki i warunków uczestnictwa w konferencji zawiera KOMUNIKAT. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na druku KARTA UCZESTNICTWA. Wykaz referatów zawiera PROGRAM KONFERENCJI. Informacje o przebiegu konferencji zawiera SPRAWOZDANIE.

SEMINARIUM HOBAS 2007

Zapraszamy do udziału w seminarium szkoleniowym dla projektantów sieci sanitarnych, przygotowanym przez firmę HOBAS System Polska, które odbędzie się 26 czerwca 2007 r. (wtorek) w Domu Technika NOT we Wrocławiu (sala 104) więcej.

SEMINARIUM HAWLE 2007

W środę 6 czerwca 2007 r. w Domu Technika NOT we Wrocławiu odbędzie się seminarium szkoleniowe przeznaczone dla projektantów sieci sanitarnych, przygotowane przez firmy HAWLE i KACZMAREK więcej.


XX POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2007

W dniach 25-27 października 2007 r. odbędzie się we Wrocławiu XX jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach". Informacje dotyczące tematyki konferencji i ważne terminy zawiera KOMUNIKAT dla Autorów, natomiast wszystkie szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konferencji zostaną podane w kolejnym komunikacie w maju br.


8 POL-EMIS - KARPACZ 2006

W dniach 21-24 czerwca 2006 r. w Karpaczu odbyła się 8. konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona Powietrza Atmosferycznego - POL-EMIS" więcej.

XI ODRA - LĄDEK ZDRÓJ 2006

W dniach 28-31 maja 2006 r. w Lądku Zdroju odbyła się XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Zarządzanie Zasobami Wodnymi w Dorzeczu Odry" więcej.


XIX POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2005

W dniach 20-22 października 2005 r. obradowała we Wrocławiu XIX konferencja z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach" więcej.


60-LECIE ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO PZITS
WROCŁAW 2005

Z okazji jubileuszu 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS - 1 lipca 2005 r. w sali kominkowej Domu Technika NOT we Wrocławiu - odbyła się uroczysta sesja naukowa więcej.

 
 
 
 

 

 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Naczelna Organizacja Techniczna
Wrocławska Rada FSNT NOT
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Środowiska
(strona archiwalna)
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wrocław
Główny Urząd Statystyczny
Akty Prawne
Baza czasopism naukowych
Baza czasopism technicznych
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Nauki
Portal Informacji Technicznej SIGMA-NOT
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rynek Instalacyjny
INSTAL
Environment Protection Engineering
Woda-Ścieki
Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz