PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 


CZŁONKOWIE HONOROWI PZITS

Godność Członka Honorowego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi w rozwoju Zrzeszenia oraz nauki i techniki w dziedzinach objętych jego działalnością. Godność Członka Honorowego nadaje Zebranie Delegatów PZITS na wniosek Prezydium Zarządu Głównego lub na zaopiniowany przez Zarząd Główny wniosek Zarządu Oddziału. Członek Honorowy PZITS jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej oraz może brać udział w Zebraniu Delegatów PZITS z pełnym prawem wyborczym.

Godność Członka Honorowego PZITS może uzyskać członek Zrzeszenia, legitymujący się szczególnymi zasługami w działalności społecznej i zawodowej, który:
- ma nieprzerwany 25-letni staż członkowski,
- wyróżnia się 20-letnią aktywną działalnością w Zrzeszeniu,
- został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZITS.

Spośród najbardziej zasłużonych członków Oddziału Dolnośląskiego PZITS, godność Członka Honorowego otrzymali (w nawiasach rok przyznania): Tadeusz Gabryszewski (1978), Roman Wilczyński (1983), Bolesław Hebrowski (1994), Janusz Jeżowiecki (2004), Edward S. Kempa (2004), Apolinary L. Kowal (2004), Jolanta Maćkiewicz (2008), Jan D. Rutkowski (2008), Gerard J. Besler (2016), Andrzej M. Dziubek (2016), Wojciech Adamski (2020).

 

 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz