PZITS Oddział Dolnośląski

 

Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa
 
 
 
 


Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa

Profesor zwyczajny Zygmunt Rudolf - twórca inżynierii sanitarnej
w Polsce, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy PZITS, stypendysta Fundacji Rockefellera i absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Uniwersytetu Harvarda w Cambridge. Autor wielu książek i ponad 300 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych. Członek Królewskiego Towarzystwa Zdrowia Wielkiej Brytanii i wielu komitetów Polskiej Akademii Nauk oraz rad naukowych instytutów naukowo-badawczych, Członek Honorowy wielu stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 1947-1949 oraz wieloletni przewodniczący Rady Programowej czasopisma "Gaz, Woda i Technika Sanitarna".

W marcu 1999 r. Zarząd Główny PZITS podjął uchwałę o ustanowieniu Medalu im. prof. Zygmunta Rudolfa. Jednocześnie został zatwierdzony regulamin dotyczący trybu jego przyznawania oraz regulamin Kapituły tego honorowego odznaczenia PZITS. Zgodnie z tymi postanowieniami, Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa może otrzymać członek PZITS, który:
- ma co najmniej 20-letni staż członkowski,
- został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PZITS,
- wyróżnia się wybitnymi zasługami w pracy społecznej w Zrzeszeniu,
- ma znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

W szczególnie uzasadnionym wypadku Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa może być nadany osobie fizycznej i prawnej (również z zagranicy), niebędącej członkiem Zrzeszenia, która ma znaczące osiągnięcia w zakresie realizacji celów statutowych PZITS.

Spośród najbardziej zasłużonych członków Oddziału Dolnośląskiego PZITS, Medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa zostali uhonorowani: Bolesław Hebrowski (2000 r.), Janusz Jeżowiecki (2005 r.), Edward S. Kempa (2000 r.), Apolinary L. Kowal (2000 r.) i Jan D. Rutkowski (2005 r.).

 

 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz