PZITS Oddział Dolnośląski

 

Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa
 
 
 
 


Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa

Profesor zwyczajny Zygmunt Rudolf - twórca inżynierii sanitarnej
w Polsce, doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej, Członek Honorowy PZITS, stypendysta Fundacji Rockefellera i absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Uniwersytetu Harvarda w Cambridge. Autor wielu książek i ponad 300 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych. Członek Królewskiego Towarzystwa Zdrowia Wielkiej Brytanii i wielu komitetów Polskiej Akademii Nauk oraz rad naukowych instytutów naukowo-badawczych, Członek Honorowy wielu stowarzyszeń naukowo-technicznych. Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 1947-1949 oraz wieloletni przewodniczący Rady Programowej czasopisma "Gaz, Woda i Technika Sanitarna".

W marcu 1999 r. Zarząd Główny PZITS podjął uchwałę o ustanowieniu Medalu im. prof. Zygmunta Rudolfa. Regulamin jego przyznawania stanowi, że to najwyższe odznaczenie honorowe PZITS może otrzymać członek PZITS, który:
- ma co najmniej 25-letni staż członkowski,
- został wyróżniony Odznaką Honorową PZITS (Srebrną, Złotą i Złotą z Diamentem),
- pełnił funkcję Prezesa PZITS lub Członka Prezydium Zarządu Głównego PZITS, Prezesa Oddziału PZITS lub Przewodniczącego Głównej Komisji/Sekcji PZITS,
- wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki lub zasługami w pracy społecznej.

W wyjątkowo uzasadnionym przypadku Medal im. prof. Zygmunta Rudolfa może być nadany osobie fizycznej i prawnej (również z zagranicy), niebędącej członkiem Zrzeszenia, która ma szczególne zasługi i osiągnięcia w realizacji celów statutowych PZITS.

Spośród najbardziej zasłużonych członków Oddziału Dolnośląskiego PZITS, Medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa zostali uhonorowani (w nawiasach rok przyznania): Bolesław Hebrowski (2000), Edward S. Kempa (2000), Apolinary L. Kowal (2000), Janusz Jeżowiecki (2005),  Jan D. Rutkowski (2005) oraz Andrzej M. Dziubek (2020).

 

 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz