PZITS Oddział Dolnośląski

Aquariny 2009
 
 
 
 


Nagroda SEEN-PZITS AQUARINA
im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego

Nagroda SEEN–PZITS AQUARINA została ufundowana w 1999 r. przez firmę SEEN Technologie, a od 2003 r. jej patronem jest doc. dr Krzysztof Lipiński. Nagroda Innowacyjna AQUARINA jest przyznawana za osiągnięcia w badaniach naukowych i wdrażanie nowych technologii służących ochronie środowiska w dwóch kategoriach: naukowo-badawczej i techniczno-wdrożeniowej, a jej laureaci otrzymują statuetkę z brązu dłuta artystki Anny Szalast oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2 tys. zł. Nagroda Specjalna AQUARINA przyznawana jest natomiast za wybitne osiągnięcia w dziedzinie inżynierii środowiska oraz istotny osobisty wkład w rozwój nauki, osiągnięcia dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne, a także za wyjątkową aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska, a jej laureat otrzymuje statuetkę z brązu dłuta artysty Pawła Szcześniaka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. Nagrody AQUARINA są wręczane raz w roku podczas wiodących konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez Oddziały Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych - Dolnośląski we Wrocławiu i Wielkopolski w  Poznaniu. Zgodnie z regulaminem, nagroda AQUARINA jest przyznawana wybitnym przedstawicielom zarówno polskich, jak i zagranicznych środowisk naukowych i inżynierskich. Nagroda AQUARINA została wręczona po raz pierwszy 21 października 1999 r. we Wrocławiu, podczas XVI konferencji "Postęp Techniczny w Wodociągach". Poniższy wykaz zawiera informacje o wszystkich laureatach nagrody.

Laureaci Nagrody Innowacyjnej AQUARINA, przyznanej za najlepsze prace referowane podczas konferencji "Postęp Techniczny w Wodociągach" organizowanych przez Oddział Dolnośląski PZITS we Wrocławiu:

XVI konferencja, 21-23 października 1999 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Mgr inż. Marek Mołczan (Politechnika Wrocławska) za pracę "Usuwanie domieszek organicznych z wody na węglach aktywnych w procesach adsorpcji i biodegradacji".
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Mgr inż. Anna Mossakowska (MPWiK w Warszawie) za pracę "Dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru - doświadczenia Zakładu Wodociągu Praskiego".

XVII konferencja, 25-27 października 2001 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Choma (Wojskowa Akademia Techniczna), dr Jan A. Zdenkowski (Akademia Świętokrzyska) za pracę "Strukturalne i powierzchniowe właściwości wybranych adsorbentów mineralnych".
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Inż. Zdzisław Grabowski, mgr Bogumił Rzerzycha, mgr inż. Helena Grabowska, mgr inż. Maria Wybór, mgr inż. Jerzy Cyran, inż. Jan Solnica (ZWiK w Łodzi) za pracę "Wstępne utlenianie domieszek wody dwutlenkiem chloru i usuwanie produktów ubocznych utleniania na przykładzie wodociągu Sulejów-Łódź".

XVIII konferencja, 23-25 października 2003 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Mgr Aleksandra Niżyńska (IOŚ Oddział we Wrocławiu) za pracę "Badania przebiegu procesu denitryfikacji na węglu aktywnym".
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Dr inż. Izabela Zimoch (Politechnika Śląska, GPW w Katowicach), mgr inż. Barbara Binda (MPWiK we Wrocławiu) za pracę "Eksploatacja wodociągu wrocławskiego w aspekcie niezawodności zakładów uzdatniania wody".

XIX konferencja, 20-22 października 2005 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Dr inż. Krzysztof Wilmański (Aqua Konsulting) za pracę "Usuwanie substancji organicznych z wód podziemnych na pylistym węglu aktywnym".
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Mgr Iwona Lasocka-Gomuła, mgr inż. Agata Maciołek, mgr inż. Tomasz Jankowski (Aquanet w Poznaniu) za pracę "Możliwość przyspieszenia procesu wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania manganu na przykładzie stacji oczyszczania wody w Mosinie".

XX konferencja, 25-27 października 2007 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Dr inż. Alina Pruss (Politechnika Poznańska) za pracę "Wpływ przerw w eksploatacji filtrów węglowych na ich aktywność biologiczną".
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Doc. dr inż. Jacek Wąsowski (Politechnika Warszawska), inż. Beata Zaleska (MPWiK w Warszawie) za pracę "Badania nad usuwaniem substancji organicznych z wody infiltracyjnej w Wodociągu Praskim w Warszawie".

XXI konferencja, 22–23 października 2009 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Dr inż. Jolanta Gumińska i dr inż. Marcin Kłos (Politechnika Śląska) za pracę Wykorzystanie pomiaru liczby cząstek do optymalizacji dawki koagulantu w oczyszczaniu wód powierzchniowych.
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Mgr inż. Klara Szatkiewicz (MPWiK w Warszawie) za pracę „Rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dotycząca oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem.

XXII konferencja, 20–21 października 2011 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Dr hab. Barbara Kołwzan (Politechnika Wrocławska) za pracę Analiza zjawiska biofilmu – warunki jego powstawania i funkcjonowania.
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Dr inż. Tomasz Bergel (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), mgr inż. Kazimierz Kudlik (Sądeckie Wodociągi) za pracę „Fizyczno-chemiczna i bakteriologiczna skuteczność filtrów DynaSand w zakładzie oczyszczania wody zaopatrującym Nowy Sącz.

XXIII konferencja, 24-25 października 2013 r.
- w kategorii naukowo-badawczej:
Dr inż. Joanna Jeż-Walkowiak (Politechnika Poznańska) za pracę: "Badania autoaktywacji materiałów filtracyjnych dwutlenkiem manganu na przykładzie chalcedonitu".
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Dr Jerzy Mizera, mgr Bożena Szymaniec, mgr inż. Marcin Folwaczny (Wodociągi Częstochowskie) za pracę "Usuwanie azotanów z wody podziemnej na przykładzie ujęcia "Wierzchowisko" eksploatowanego przez Wodociągi Częstochowskie".

Laureaci Nagrody Innowacyjnej AQUARINA, przyznanej za najlepsze prace referowane podczas konferencji „Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód” organizowanych przez Oddział Wielkopolski PZITS w Poznaniu:

XXI konferencja, 20–23 czerwca 2010 r. - Kołobrzeg
- w kategorii naukowo-badawczej:
Prof. dr hab. Józef Górski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) za pracę Zmiany jakości wód podziemnych w warunkach eksploatacji”.
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek, prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny (Politechnika Śląska) za pracę Technologie membranowe w uzdatnianiu wody do picia.

XXII konferencja, 9-12 września 2012 r. - Stare Jabłonki
Prof. Josef Kris i Martina Hankova (Politechnika w Bratysławie) oraz dr Juraj Brtko (Instytut Gospodarki Wodnej w Bratysławie) za pracę "Groundwater quality and protection in the Slovak Republic".
Prof. dr hab. inż. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska) za pracę "Bezpieczeństwo i niezawodność systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW)".

XXV konferencja, 17-20 czerwca 2018 r. - Poznań
- w kategorii naukowo-badawczej:
Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak (Politechnika Gdańska) za pracę "Wstępna ocena wielkości stężeń związków azotu i fosforu odprowadzanych z wodami powierzchniowymi do Zatoki Puckiej z terenu Gminy Puck" (współautorki: E. Wojciechowska, K. Matej-Łukowicz, N. Nawrot, M. Gajewska).
- w kategorii techniczno-wdrożeniowej:
Dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski (Politechnika Poznańska) za pracę "Modelowanie przemian biochemicznych w kanalizacji " (współautorka: M. Stachowiak).


Laureaci Nagrody Specjalnej
AQUARINA, wręczonej podczas konferencji "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" organizowanych przez Oddział Wielkopolski PZITS w Poznaniu:

XVI konferencja, 11-13 września 2000 r. - Kraków
Prof. Peter M. Huck (Uniwersytet Waterloo, Ontario, Kanada)
Prof. zw. dr hab. inż. Artur Wieczysty (Politechnika Krakowska)

XVII konferencja, 26-28 czerwca 2002 r. - Gdańsk
Prof. dr inż. Jan A. Oleszkiewicz (Uniwersytet Manitoba, Winnipeg, Kanada)
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Siwoń (Politechnika Wrocławska)

XVIII konferencja, 6-8 września 2004 r. - Poznań
Prof. Daniel W. Smith (Uniwersytet Alberta, Kanada)
Prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański (Politechnika Poznańska)

XIX konferencja, 19-21 czerwca 2006 r. - Zakopane
Prof. dr inż. Maria Elektorowicz (Uniwersytet Concordia, Montreal, Kanada)
Prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman (Politechnika Gdańska)

XX konferencja, 15-18 czerwca 2008 r. - Gniezno
Prof. Kazuhiro Takamizawa (Uniwersytet Gifu, Japonia)
Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak (Politechnika Poznańska)

XXI konferencja, 20-23 czerwca 2010 r. - Kołobrzeg
Dr inż. Stanisław A. Rybicki (Politechnika Krakowska)

XXII konferencja, 9-12 września 2012 r. - Stare Jabłonki
Doc. dr inż. Marek J. Gromiec (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)

XXIII konferencja, 22-25 czerwca 2014 r. - Toruń
Prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa)
Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska)
Mgr inż. Jan F. Lemański (Oddział Wielkopolski PZITS)

XXIV konferencja, 19-22 czerwca 2016 r. - Kudowa Zdrój
Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny (Politechnika Śląska)
Prof. Fusheng Li (Uniwersytet Gifu, Japonia)
Prof. dr hab. Anna C. Majewska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

XXV konferencja, 17-20 czerwca 2018 r. - Poznań
Dr inż. Andrzej M. Dziubek (Politechnika Wrocławska, Oddział Dolnośląski PZITS)


Laureaci Nagrody Specjalnej
AQUARINA, wręczonej podczas konferencji "Postęp Techniczny w Wodociągach" organizowanych przez Oddział Dolnośląski PZITS we Wrocławiu:

XXI konferencja, 22-23 października 2009 r. - Wrocław
Prof. zw. dr hab. inż. Apolinary L. Kowal (Politechnika Wrocławska)

XXII konferencja, 20-21 października 2011 r. - Wrocław
Prof. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż (Politechnika Wrocławska)

XXIII konferencja, 24-25 października 2013 r. - Wrocław
Prof. dr hab. Jacek Nawrocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

 

 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz