PZITS Oddział Dolnoœlšski

 

 
 
 
 
 

ARCHIWUM


XXIV POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
WROCŁAW 2015

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że XXIV konferencja z cyklu "Postęp Techniczny w Wodociągach", z przyczyn obiektywnych, nie odbędzie się w planowanym terminie 22-24 października 2015 r. O nowym terminie i warunkach uczestnictwa w konferencji poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

SZKOLENIA Z ZAKRESU SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
LUB ICH CZĘŚC
I

1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy wprowadzające konieczność sporządzania ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ zdecydowanej większości nowych i istniejących budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

Uprawnionymi do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są m.in. osoby mające tytuł zawodowy magistra (bez względu na ukończony kierunek studiów), lecz pod warunkiem, że ukończą szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania takich świadectw i złożą w tym zakresie egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Oddział Dolnośląski PZITS we Wrocławiu przystępuje do organizowania tego rodzaju szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (DzU nr 17, poz. 104).

Szkolenie obejmuje 50 godz. wykładów i ćwiczeń, które będą prowadzili najlepsi specjaliści z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa) pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Jeżowieckiego.

Uczestnicy szkolenia, poza wysłuchaniem wykładów i udziale w ćwiczeniach, otrzymają liczące ok. 700 stron materiały dotyczące opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej. Po zaliczeniu szkolenia (obejmującego test i sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku) Uczestnicy otrzymają zaświadczenie upoważniające do przystąpienia do egzaminu państwowego na uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Przewiduje się szkolenia weekendowe (tylko w soboty i niedziele) oraz szkolenia stacjonarne (tylko w dni robocze).

Opłata za uczestnictwo jednej osoby w szkoleniu wynosi 1600 zł.

Terminy szkoleń:

- szkolenie weekendowe (W I) - 31.01 i 1.02; 7 i 8.02; 14 i 15.02. 2009 r.
- szkolenie weekendowe (W II) - 14 i 15.02; 21 i 22.02; 28.02 i 1.03. 2009 r.
- szkolenie stacjonarne (S I) - 26,27,28 i 29.01; 2 i 3.02. 2009 r.
- szkolenie stacjonarne (S II) - 2,3,4,5 i 6.02; 16.02. 2009 r.

Wszelkie zapytania (merytoryczne i organizacyjne) można kierować pocztą elektroniczną pod adresem: pzits@pzits.not.pl lub telefonicznie pod numerem: 605 066 146.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy ściągnąć plik >>FORMULARZ.RTF<< lub >>FORMULARZ.PDF<< i po jego wypełnieniu:
- przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną pod adresem: pzits@pzits.not.pl
- lub po wydrukowaniu przesłać faksem pod numer: 071 346 03 33
- lub pocztą zwykłą pod adresem: PZITS Oddział Dolnośląski, ul. J. Piłsudskiego 74
50-950 Wrocław 68, skr. poczt. nr 980.

Uwaga: Po przesłaniu karty zgłoszenia, w terminie do 2 tygodni Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na szkolenie, harmonogram i miejsce szkolenia oraz numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uprzednie dokonanie wpłaty w wysokości 1600 zł od osoby.


 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnoœlšski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz