PZITS Oddział Dolnośląski

 

 
 
 
 
 

Jak zostać członkiem PZITS

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w zakresie gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścierów, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej oraz dziedzin pokrewnych. PZITS kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Członkiem zwyczajnym PZITS może zostać osoba fizyczna mająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej i wyjątkowo osoba niemająca dyplomu wyższego lub średniego wykształcenia, która pracuje w specjalności wymienionej wyżej i legitymuje się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi.

Aby zostać członkiem PZITS należy zapoznać się ze >>STATUTEM<<, a następnie wydrukować i wypełnić >>DEKLARACJĘ<< i przesłać ją pod adresem Zarządu Oddziału (członkiem wprowadzającym może być osoba z co najmniej 5-letnim stażem członkowskim) oraz wpłacić na >>KONTO<< Zarządu Oddziału kwotę 10 zł (wpisowe + legitymacja). Po decyzji Zarządu Oddziału o przyjęciu w poczet członków PZITS nowoprzyjęty członek otrzyma legitymację i od tego momentu ma obowiązek uiszczania składek członkowskich w wysokości 10 zł miesięcznie (studenci i emeryci 4 zł).

W przypadku niepłacenia składek przez rok (po uprzednim pisemnym przypomnieniu) następuje utrata członkostwa.

 


 

   
   
   
   


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz