PZITS Oddział Dolnośląski

 

 


Urządzenia, instalacje i sieci na paliwa gazowe i olejowe

SPIS TREŚCI

1. Materiały szkoleniowe i tablice podręczne (ss. 4–5)
2. Paliwa gazowe (ss. 6–13)
3. Urządzenia gazowe (ss. 13–32)
4. Palniki na paliwa gazowe (ss. 32–40)
5. Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne palników i odbiorników gazowych (ss. 41–61)
6. Instalacje gazowe (ss. 61–87)
7. Układy sieci gazowych (ss. 88–95)
8. Olej opałowy (ss. 95–103)
9. Kotłownie (ss. 104–118)
10. Zasady bhp i ppoż. (ss. 119–124)
11. Pytania kontrolne (ss. 124–125)
12. Wybrane akty prawne i normy (ss. 125–128)

 

 
 


© 2005 PZITS Oddział Dolnośląski, Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Autor Strony:
Patryk Wójtowicz